Her sorteres julepapir fra vanlig papir

Ikke alle vet at julepapiret skal kastet i restavfallet. Hos Fretex i Stavanger jobber opp mot ni ansatte med å plukke julepapir fra annet papir.

Sorterer vekk julepapiret

Det skaper mye unødig ekstraarbeid at ikke alle vet hvor julepapiret skal kastes.

Foto: Hilde Torgersen / NRK

Inntil nylig kunne folk i Sør-Rogaland levere julepapiret sammen med annet papir til resirkulering. Men nå er det slutt. Ifølge overingeniør Tord Tjelflaat i IVAR, er papiret er for dårlig til å gjenvinnes.

Tord Tjelflaat, overingeniør gjenvinning IVAR

– Siden 2009 har julepapiret hørt hjemme i restavfallet, fordi ingen vil ha det, sier Tord Tjelflaat i IVAR.

Foto: Hilde Torgersen / NRK

– Julepapiret er av for dårlig kvalitet, og papirfabrikkene ønsker ikke denne typen papir i sitt resirkuleringssystem, sier han til NRK. Julepapiret er laget av veldig korte papirfibre, og det inneholder også mye leirstoff – kinesisk, hvit leire – som ligger oppå papiret.

Jo Martin Drugli og sønnen Brage var blant de mange som tok turen til gjenvinningsstasjonen på Forus i dag for å kvitte seg med søppel. De visste, i motsetning til mange andre, hvor julepapiret skulle.

Jo Martin Drugli og sønnen Brage

Jo Martin Drugli og sønnen Brage hadde kontroll på sorteringen på Forus.

Foto: Hilde Torgersen / NRK

– I restavfallet, har jeg hørt, sier Drugli. Men da blir det jo ikke resirkulert noe særlig, og det er litt kjedelig.

Les også: Dette er ikke vanlig papir | Kaster julepapiret feil | Dette bør du ikke brenne i ovnen | Julepapir skaper pipebrann | Slik kvitter du deg med julepapiret | Søppelberg etter julefeiringen

Feilkastet papir skaper mye ekstraarbeid

Laila Barka, avdelingsleder Fretex (som sorterer papiret)

Laila Barka i Fretex har ni ansatte som jobber med å sortere papir i julen.

Foto: Hilde Torgersen / NRK

Men ikke alle vet at reglene for hvor julepapiret skal kastes har endret seg siden 2009. Da tok pappfabrikker imot det dårlige papiret, noe også de har sluttet med på grunn av den dårlige kvaliteten.

Dette fører til at julepapiret må sorteres ut av papiravfallet, og hos Fretex i Stavanger jobber opp mot ni ansatte med å plukke julepapir fra annet papir.

Avdelingsleder Laila Barka sier at forvirringen i forbindelse med kasting av julepapir, skaper mye ekstraarbeid.

– Vi vil helst ikke ha det i papiravfallet, for det er fryktelig mye arbeid å få det ut, sier hun til NRK. Det lager problemer for oss, og det fører til veldig mye arbeid for dem som plukker.

– Ikke brenn julepapiret i peisen

En undersøkelse IVAR, som driver med gjenvinning i Sør-Rogaland, har gjort, viser at halvparten av befolkningen ikke vet hvor julepapiret skal kastes. Også i resten av landet må julepapiret kastes i restavfallet, for ingen av fabrikkene som tar imot papp og papir vil ha det.

Tjord Tjelflaat advarer også mot å brenne opp julepapiret i peisen.

– Det bør man i alle fall ikke gjøre, sier han. Julepapiret, med glitter og stas, inneholder en del tungmetaller og miljøgifter. Brenner du dette, så vil det forurense, og det kan også føre til pipebrann hvis du brenner mye papir om gangen.

Julepapir

Denne papirhaugen må sorteres.

Foto: Hilde Torgersen / NRK

Flere nyheter fra Rogaland