Hopp til innhold

Kaster du søppel her, kan du få 10.000 kroner i bot

Ryddejobben etter forsøpling ved miljøstasjoner koster flere millioner kroner. Stavanger kommune har gått til det uvanlige skritt å dele ut bøter til søppelsynderne.

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Ved Eiganes miljøstasjonen i Stavanger er det et jevnt tilsig av folk som kildesorterer. Lyden av glass som knuses gir gjenklang på parkeringsplassen.

Det går for det meste i peanøttsmør-glass, hermetikkbokser og flasker.

Anne Therese Tveita er ofte innom miljøstasjoner for å kaste det som kan gjenvinnes.

Anne Therese Tveita er ofte innom miljøstasjoner for å kaste det som kan gjenvinnes.

Foto: Marte Skodje / NRK

Det forteller Anne Therese Tveita idet hun putter brukt glass og metall i gjenvinningscontaineren.

– For meg har det blitt en vane å ta turen hit. Det tar to minutter og er kjempelett, sier hun.

Returpunktene i Stavanger brukes hyppig. Men ofte blir både kjøkkenutstyr, møbler og leker dumpet her.

Ane Sundalskleiv Aartun.

– Jeg har ikke en søppelbøtte for glass og metall hjemme. Derfor reiser jeg ofte innom denne miljøstasjonen, sier Ane Sundalskleiv Aartun.

Foto: Marte Skodje / NRK

Det ser jo ut som en liten bossplass. Og det er veldig synd, sier Ane Sundalskleiv Aartun.

Hva skal hvor?

Det største problemet er når folk setter fra seg vanlig avfall i plastposer, sier Svein Egil Klungtveit, som er rådgiver for miljø- og renovasjon i Stavanger kommune.

– Ofte blir posene åpnet av fugler som sprer søppelet ut over hele området.

Forsøpling i Stavanger.

Hensatt søppel blir ofte spredd utover veien av fugler.

Foto: Stavanger kommune

I dag finnes det flere alternativer for å få kastet avfall. Hva som gjelder i den enkelte kommune varierer. På sortere.no kan du sjekke hva som skal kastes hvor (ekstern lenke).

I Stavanger er det stadig flere som benytter seg av gratisordningen Hent avfall (ekstern lenke). Men selv om mange bruker returpunktene i kommunen, følger ikke alle reglene.

Tall NRK har hentet inn viser at Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger bruker nesten 9 millioner kroner hvert år – på å rydde hensatt avfall.

Det koster å få mannskap ut og rydde denne type forsøpling. I Stavanger bruker vi nesten en million kroner på dette. Dessverre er det mange som ikke bryr seg, sier Klungtveit.

En utgift som legges på renovasjonsgebyret til innbyggerne.

Svein Egil Klungtveit, rådgiver i miljø- og renovasjonsavdelingen, Stavanger kommune.

– Det er trist at vi må bruke kameraovervåking, men problemet med forsøpling er såpass omfattende, forteller Svein Egil Klungtveit.

Foto: Marte Skodje / NRK

Videokameraer i lyktestolper

I fem år har kommunen brukt videoovervåkning for å ta søppelsynderne. Kameraene har god effekt, men ennå er det for mange som ikke bryr seg.

Og det kan fort bli dyrt.

Stavanger har overvåkingskameraer i enkelte lyktestolper, i håp om å få bukt med forsøpling.

Stavanger har overvåkingskameraer i enkelte lyktestolper, i håp om å få bukt med forsøpling.

Foto: Marte Skodje / NRK

Folk som har satt fra seg søppel ulovlig i Stavanger har fått bøter på opp mot 10.000 kroner.

Hvor ofte gir dere gebyr for forsøpling?

Det begynner dessverre å bli ganske mange. Bare hittil i år har vi gitt cirka 35 stykk, noe som er like mange som hele fjor, sier Klungtveit.

Hensatt søppel i Stavanger

Slik så det ut en morgen i september da renovasjonen i Stavanger var ute og kontrollerte.

Foto: Stavanger kommune

Stavanger kommune kjenner ikke til at andre gir slike bøter. Oslo og Trondheim bekrefter at de foreløpig har droppet gebyr til dem som hensetter søppel ulovlig.

– I Trondheim har vi ikke gått til det skrittet med å gi bøter, sier Rolf Bjarne Brobak, prosjektleder i Trondheim Renholdsverk AS.

Undersøker søppelet grundig

Forurensningsloven (ekstern lenke) slår fast at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Forsøpling er altså straffbart.

Forsøpling i Stavanger kommune.

Forsøpling i Stavanger kommune.

Foto: Stavanger kommune

Nå har kommunen begynt å undersøke søppelet grundig, for å finne ut hvem som har satt det fra seg.

Det betyr at når det er hensatt søppel, så sjekker vi om vi kan finne noen navn og adresser i posene, og så tar vi direkte kontakt.

Hvordan reagerer dem dere sporer opp?

De er overrasket og syns ikke noe om å bli kontaktet. Noen blir fornærmet og rasende, mens andre erkjenner og beklager.