Geologer kartlegger om Preikestolen kan rase

Aldri før har sprekken på tvers av Preikestolen blitt så grundig analysert. Målet er å kartlegge faren for at fjellplatået raser ned i Lysefjorden og skaper en flodbølge.

Einar Anda, geolog NVE

– Jeg har ingen betenkeligheter ved å gå ut på Preikestolen, men langt fram i tid vil platået falle ned, sier geolog Einar Anda.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Den flere meter dype sprekken på tvers av Preikestolen har skapt bekymring siden 1930. Nå starter Norges geologiske undersøkelse (NGU) grundige analyser på turistmagneten.

– Vi skal kartlegge Preikestolen og sprekken som strekker seg over hele platået, forteller Martina Böhme.

Hun er prosjektleder for prosjektet «Fjellskred i Rogaland». Totalt skal 32 fjell i Rogaland kartlegges.

Geolog Martina Böhme

Norges geologiske undersøkelser (NGU) skal kartlegge sprekken i Preikestolen. Geolog Martina Böhme var i dag på Preikestolen for å starte arbeidet.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Ingen umiddelbar fare

Arbeidet på Preikestolen skal gi svar på om sprekken kan utvide seg, og hva som vil skje om platået faller ut. Det vil gi en detaljert beskrivelse av sprekken og strukturene i formasjonen.

– I høysesongen er det opptil 100 personer ute på platået. I tillegg kan et ras skape en flodbølge, sier Böhme.

Hvert år besøker flere hundre tusen mennesker den verdenskjente fjellformasjonen. Per i dag er det ingenting som tyder på at sprekken utvider seg.

– Kartleggingen og stabilitetsanalyse vil gi et svar på hvor stabil sprekken er. For øyeblikket er det ingen umiddelbar fare, mener geologen.

Preikestolen

Den vertikale sprekken er svært djup og strekker seg over hele fjellplatået.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Landsomfattende program

Preikestolen og de 31 andre fjellene som skal kartlegges i Rogaland er en del av et landsomfattende kartleggingsprosjekt, der ustabile fjellpartier skal kartlegges.

– Fjellskred er veldig sjeldne, men i det lange løp er de regelmessige. De har forårsaket mange av de største ulykkene i landet, om vi måler i omkomne, sier geolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Einar Anda.

Fjellpartier graderes i tre nivåer: Lav, moderat og høy. Fjell som graderes med høy risiko blir overvåket av NVE. Per i dag gjelder dette syv fjell i Norge.

sprekk preikestolen

Avansert laserskanning av den halvmeter brede sprekken skal gi svar på hvor stor risiko det er for at Preikestolen faller ut.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Til neste år vil vi ha bedre grunnlag for å vurdere risiko. En slik vurdering omhandler sannsynlighet for skred og konsekvensene ved skred.

– Trenger folk å frykte at Preikestolen skal rase?

– Jeg har ingen betenkeligheter ved å gå ut på Preikestolen, men langt fram i tid vil platået falle ned. Det blir mest sannsynlig lenge til, svarer Anda.

Han tror ikke at Preikestolen vil skape en flodbølge. TIl det er volumet på selve Preikestolen for lite.

– Den største risikoen er at det er mye folk på Preikestolen når det skjer og at det er farlig å ferdes i båt på fjorden.

Forholder seg rolig

Audun Rake

Daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, Audun Rake, forteller at de sjelden får henvendelser om sprekken i Preikestolen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, Audun Rake, ser fram til en skikkelig kartlegging. Foreløpig forholder han seg rolig til at noe skal skje med turistmagneten i Lysefjorden.

– Skulle det vise seg at det er en fare for at Preikestolen kan rase, så må vi forhøre oss med NGU hva vi bør gjøre. Da kan det hende at vi må sperre av Preikestolen, men det blir rein spekulasjon. Vi tar dette med ro, sier Rake.

Flere nyheter fra Rogaland