NRK Meny

Kårstø ikke nok sikret mot terror

Åtte landanlegg for olje og gass i Norge er ikke sikret mot terror på samme måte som plattformene til havs, skriver VG. De norske anleggene har bare innleide sivile vakter med begrensede fullmakter.
I en analyse skriver Forsvarets forskningsinstitutt at et godt planlagt angrep kan være gjennomført før politiet og forsvaret har klart å mobilisere store nok styrker. Kårstø i Rogaland er et av landanleggene.