NRK Meny

KÅRSTØ BLIR STENGT:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Naturkraft tillatelse til å stenge gasskraftverket på Kårstø i Tysvær kommune, slik selskapet har bedt om. Dagens konsesjon for kraftverket går først ut i 2033, men det har ikke vært i drift de siste årene. Naturkraft mener det heller ikke er grunnlag for lønnsom drift i tiden som kommer. Ved siden av lav lønnsomhet har NVE lagt vekt på at en nedleggelse ikke vil ha vesentlige virkninger for nasjonal eller regional forsyningssikkerhet for kraft, sier avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE.