Karmsund bru kan bli revet

Statens vegvesen åpner for å rive den 60 år gamle Karmsund bru. – Et forferdelig tap, konstaterer byantikvaren i Karmøy.

Karmsund bro

Karmsund bru fra 1955 har verken plass til syklister eller gående, og er i svært dårlig stand, konstaterer Vegvesenet i en ny rapport.

Foto: Google Maps

Statens vegvesen konstaterer at den ikoniske Karmsund bru er i så dårlig stand at den enten må gjennom en omfattende oppgradering «i nær framtid», eller rett og slett erstattes av en ny bru til én milliard kroner. Dette går fram av en rapport som ble offentliggjort fredag.

Hvis det blir bygget ny bru, vil den gamle bli stengt eller muligens revet, skriver Haugesunds Avis.

Ny bru over Karmsundet eller oppgradering av den gamle, er et ledd i å sikre god fremkommelighet på E134 fra Husøy og Helganes gjennom byområdet.

Overrasket byantikvar

Byantikvar i Karmøy kommune, Lars Tveit, blir svært overrasket da NRK ringer for å informere.

– Det ville vært et forferdelig trist tap kulturmessig hvis broen bare forsvant, sier han.

Forslaget om ny bru går av fram Konseptvalgutredningen (KVU) for Haugesund, som Vegvesenet har laget på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Rapporten beskriver mulige transportløsninger for Haugesund og deler av Tysvær, Karmøy og Sveio.

Brua får stryk

Vegvesenet lister opp en rekke ulemper med Karmsund bru – i tillegg til at den er i generelt dårlig stand.

  • Brua mangler et tilbud for gående og syklende.
  • Det er ikke mulig å prioritere kollektivtrafikk på brua.
  • Brua har et «kapasitetsproblem» i rushtiden.
  • Klareringen på brua er for lav. Kjøretøy kan ikke være høyere enn fire meter.

Karmsund bru ble bygget i 1955, og er et ikon på Haugalandet, ifølge Tveit

– Jeg skjønner at vi kanskje må ha ei ny bru, men da håper jeg at de ikke river den gamle. Det kan jeg aldri tro at de vil heller. Brua er et voldsomt viktig landemerke for regionen vår og Haugalandet, sier byantikvaren, som varsler kamp hvis forslaget i det hele tatt vil ende på noe sakskart.

– Ja, jeg vil kjempe imot et slikt forslag, og det vil jeg ikke være alene om, sier Tveit.

Ble nesten fredet

Riksantikvaren vurderte for noen år siden å frede Karmsund bru, men brua måtte gi tapt for den identiske Fredrikstadbrua som går over Glomma – som ble fredet i 2008. Dette er de eneste bruene av akkurat denne typen i Norge.

Karmsund bru er ellers tatt med i kulturminneplanen for Karmøy kommune.