NRK Meny
Normal

Karmøy tapte søppel-rettssak – må ut med over 6,5 millioner

Norsk Gjenvinning Renovasjon vant anbudskonkurransen og skulle hente og kjøre søppel i Karmøy – men så avlyste plutselig kommunen konkurransen.

Norsk gjenvinning

Norsk Gjenvinning vant i retten mot Karmøy kommune.

Foto: Andreas Sundby/NRK

En tre år lang krangel mellom Karmøy kommune og søppelgiganten Norsk Gjenvinning er over.

8. juni ble kommunen dømt til å betale et underselskapet til Norsk Gjenvinning, Norsk Gjenvinning Renovasjon AS, 5,5 millioner kroner i erstatning for å ha avbrutt en anbudskonkurranse som selskapet hadde vunnet og dermed fratatt selskapet en kontrakt. Dommen fra Gulating lagmannsrett har motsatt konklusjon enn en tidligere tingrettsdom der kommunen ble frifunnet.

Kommunen må i tillegg betale over én million kroner i saksomkostninger.

Søppelkontrakt

Krangelen begynte i 2014. Karmøy kommune kunngjorde i januar 2014 en åpen anbudskonkurranse om henting og transport av husholdningsavfall. Kommunen fikk inn fem tilbud, men to av disse ble avvist fordi de ikke oppfylte konkurransens kvalifikasjonskrav.

I mai sendte kommunen et brev til alle tilbyderne der det stod at kommunen hadde intensjon om å inngå avtale med Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.

Et av selskapene som ble avvist, NordRen, klaget imidlertid på avvisningen og gikk til retten for å få en midlertidig forføyning. Kommunen svarte da med å sende et brev til Norsk Gjenvinning Renovasjon AS om de ikke oppfylte alle kravene de heller. Kommunen avlyste så konkurransen.

Tap og tap

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS svarte med å gå til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Nemnda konkluderte med at kommunen hadde omgjort en tildelt kontrakt og avlyst konkurransen uten saklig grunnlag.

Nå har altså lagmannsretten også kommet frem til samme konklusjon. I tillegg til erstatning må altså kommunen betale over én million kroner for advokatsalær, sakkyndige og rettsgebyr.