NRK Meny
Normal

Karmøy-bedrift anmeldt for ulovlig avfallslagring

Miljødirektoratet mener Norscrap Karmøy AS har oppbevart avfall slik at det blant annet forurenset grunn- og overflatevann.

Norscrap Karmøy oppbevarte kryolitt slik at det kunne forurense omgivelsene

Ifølge Miljødirektoratet oppbevarte Norscrap Karmøy kryolitt slik at det kunne forurense omgivelsene.

Foto: Miljødirektoratet

– Norscrap Karmøy sto bak alvorlige brudd på miljøregelverket, som skal beskytte miljøet og menneskers helse, sier avdelingsdirektør Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Bedriften Norscrap på Karmøy sorterer og bearbeider avfall for materialgjenvinning. Et anonymt tips førte til at Miljødirektoratet i fjor rykket ut på kontroll til virksomheten. Der fant de 4500 tonn ulovlig lagret farlig avfall, som stammet fra rivingen av en produksjonslinje ved Hydro Karmøys aluminimumsproduksjon.

– Vi ser særlig alvorlig på at dette gjøres av en profesjonell aktør innen avfallsbransjen, og anmeldte dem derfor til politiet, sier Marthinsen.

– Ikke gyldig tillatelse

Ifølge Miljødirektoratet hadde ikke Norscrap Karmøy gyldig tillatelse til håndtering av farlig avfall.

– De kunne heller ikke vise til noen form for interne kontrollrutiner som er påkrevd for mottak og lagring av slikt avfall. De påla da Norscrap Karmøy å levere avfallet til godkjent mottak, noe de først gjorde etter lang tid og etter vedtak om tvangsmulkt, sier Marthinsen i Miljødirektoratet.

Ifølge bedriften gjelder det anlegget på Storøy på Nord-Karmøy, og ikke på Sund. De ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar til anmeldelsen.