Kaos med ferjebillettar på autopass

Fjord1 måtte etter ei veke med ny billett-ordning gå ut med meir informasjon. Dei gamle ferjekorta er bytta ut med autopass frå 1.januar. I to ferjesamband på Vestlandet har bilistar krasja i bommane, og mange er frustrerte.