Kannik skole bryter opplæringsloven

Fylkesmannen har konkludert: Kannik skole bryter opplæringsloven når de beslaglegger elevers mobiltelefoner ut over skoledagens slutt.

Mobilbruk ved Kannik skole i Stavanger.

Hvis elevene ved Kannik skole i Stavanger bryter mobilreglene, blir telefonen konfiskert i opptil en uke. Nå har Fylkesmannen konkludert med at praksisen er lovstridig.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

På Kannik skole i Stavanger blir elevers mobilbruk i skoletiden slått hardt ned på: Telefonen blir beslaglagt i inntil en uke, med mindre foreldre eller foresatte møter opp på skolen og henter mobilen.

Denne praksisen har fått mange til å reagere, og i mars sendte en elev ved skolen og moren hennes en klage til Fylkesmannen. De mente skolen brøt opplæringsloven når de beholdt telefonen ut over ordinær skoletid.

Nå har Fylkesmannen i Rogaland behandlet klagen. Konklusjonen er klar:

«Skolen kan ikkje behalde mobiltelefonen utover skoletida, eller etter at skoledagen er over sidan fritida til elevane er utanfor rammene av kva ordensreglementet kan regulere.»

Råder til varsomhet

I vedtaket skriver Fylkesmannen videre at skolen bør være varsom med å beholde elevers mobiler en hel dag, men at det i enkelte tilfeller kan være nødvendig. Eksempler på dette kan være hvis eleven gjentatte ganger har brutt reglene om mobilbruk eller hvis mobilbruken har ført til mye uro i klassen.

Rektor Finn Lea ved Kannik skole har tidligere uttalt at han mente skolens praksis var innenfor lovverket.

– Det stemmer at vi ikke har lov til å ta gjenstander uten å levere de tilbake når dagen er omme. Men fordi foreldrene kan komme på skolen og hente mobilen før det har gått en uke, mener vi at vi er innenfor lovverket, sa han til NRK i mars.

Ingen betydning

Fylkesmannen presiserer i vedtaket at regelen om at foresatte kan hente mobiltelefonene blir uten betydning for konklusjonen om at skolen bryter loven.

Rektor Finn Lea skriver i en SMS til NRK at han ikke har mottatt vedtaket fra Fylkesmannen ennå, og derfor ikke kan kommentere saken.

Lina Ravneng er mor til Alva Ravneng Vestbø, som klaget skolen inn til Fylkesmannen. Hun tror skolens reglement har vært godt ment, men ikke nødvendigvis fungert i praksis.

– Nå håper jeg skolen finner en annen måte å sanksjonere mot mobilbruk på, en måte som fungerer for både lærere og elever, sier hun.