Kan søke om tilskudd til utbygging

Egersund og Saudasjøen er blant de inviterte til å søke om tilskudd til utbygging og oppgradering av tømmerkaier. Det annonserer Landbruksdirektoratet på tirsdag. I Egersund skal det bygges en 72 meter kaifront og baklager for tømmer, med en skissert utskiping på 50.000 m³. I Saudasjøen skal det sørges for at hele kaifronten får forbindelse til land. Her anslås en årlig utskiping på 20.000 m³.