NRK Meny

KAN MISTE SKJENKE-BEVILLING:

Utestedet Stavanger-smuget risikerer å miste skjenkebevillingen. Direktøren for bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad ber om at skjenkeutvalget i neste møte vedtar å inndra bevillingen. Stavanger-smuget har tilsammen 10 prikker i listen over brudd på skjenkebestemmelsene. I innstillingen heter det at mindreårige jenter har drukket øl inne i lokalet. Det er formannskapet som gjør endelig vedtak om inndraging