NRK Meny

KAN MISTE INFO OM VÅDESKUDD:

Både Arbeidstilsynet og hovedverneombudet i Politiet mener det er fare for at polititjenestemenn ikke melder fra om vådeskudd av frykt for at de kan blir straffet. Etter at bevæpninga av norsk politi er over, blir det nå reist fleire spørsmål om arbeidsmiljø og sikkerhet ved våpenbruken. Slike hendelser kan bli etterforsket av spesialenheten for politisaker, og dette kan være et hinder for å melde inn saker. Dermed kan politiet miste viktig informasjon om uønskede hendelser.