Kan ikkje tilsette papirlause

Det er ikkje fritt fram for å bruke papirlause flyktningar i arbeid. Det seier politiadvokat Kristoffer B Johannessen i Sør Vest politidistrikt.I går vart det kjent at politiet legg bort saka mot Arne Viste og IMI-kirka i Stavanger som fleire gonger har tilsett flyktningar som ikkje har papir, og fått endeleg avslag på asylsøknaden. Men det endrar ikkje politiet si oppfatning av lova seier Johannessen.