Nestenulykkene kan ha en sammenheng

Politiet og Petroleumstilsynet etterforsker nå hva som nesten gikk veldig galt i Nordsjøen i helga. Tre ganger var det bare marginer som gjorde at liv ikke gikk tapt.

Statfjord-feltet

Statfjord-feltet i Nordsjøen. Her kunne det gått fryktelig galt søndag morgen.

Foto: NRK

Tre ganger i løpet av helga gikk alarmen offshore.

Lørdag måtte 20 ansatte på riggen Songa Endurance evakueres etter en gasslekkasje. Søndag morgen gikk brannalarmen på Statfjord A, og mannskap ble sendt vekk og produksjonen ble stengt ned. Søndag ettermiddag var det nok en alarm, denne gangen var den en gasslekkasje på Gullfaks A.

– Det er veldig spesielt, jeg kan ikke huske at det har vært tre såpass alvorlige hendelser som har skjedd på såpass kort tid, sier Inger Anda som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet.

Skal se etter sammenhenger

Alle tre nestenulykkene kunne ha ført til at mennesker mistet livet.

Nå skal brannen på Gullfaks, samt gasslekkasjen på Songa Endurance, som ligger på

Inger Anda

Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet, er svært overrasket over helgens hendelser.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Troll-feltet, granskes. Og gasslekkasjen på Gullfaks A vurderes fortløpende.

– Burde man sett på dette i sammenheng, er det systemfeil her?

– Vi vil helt klart se på disse hendelsene i et overordnet perspektiv. De skal granskes hver for seg, men vi skal og vurdere om det har en sammenheng, sier Anda.

Både politiet og Petroleumstilsynet er nå ute på Statfjord A for å finne ut hva som har skjedd. Og Statoil erkjenner at det er svært alvorlig.

– Vi ser og svært alvorlig på dette, og vi skal sette i gang gransking av alle hendelsene, både enkeltvis, men vi vil og se etter sammenhenger, sier Anders Opedal som er driftsdirektør i Statoil.

– Skal være trygt å jobbe for Statoil

Prosjektdirektør Anders Opedal i Statoil foran valemonplattformen

Prosjektdirektør Anders Opedal i Statoil foran Valemon-plattformen da den ble fraktet ut i Nordsjøen i sin tid.

Foto: AEROVIEW.no

– Hva er Statoils forklaring på at det har skjedd tre så alvorlige hendelser på så kort tid?

– Det må vi komme tilbake til når vi har gjort granskingen.

Fagforeningen Safe har gitt uttrykk for at manglende vedlikehold går utover sikkerheten på sokkelen, det er ikke Opedal enig i.

– Når vi jobber med forbedringsarbeid skal ikke gå på bekostning av sikkerheten.

– Men er dere sikre på at det ikke går utover sikkerheten?

– Vi jobber hver eneste dag, både ledere og ansatte med å forbedre vår sikkerhet. Det skal være trygt å gå på jobb for Statoil, og sikkerheten er helt grunnleggende for vår virksomhet, sier Opedal.

Anders Opedal

Anders Opedal, driftsdirektør i Statoil forklarer at tar disse hendelsene svært alvorlig.

Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Petroleumstilsynet vil nå vurdere om de og skal granske hendelsen på Gullfaks-feltet. Inger Anda forteller at Statoil vil få klar beskjed om at dette ikke er holdbart.

– Får Statoil kjeft av dere nå?

– De får ikke ros. Dette er alvorlig, og det er de fullstendig klar over selv.