Kan fjerne risikosone 15. desember

Risikosonen som Mattilsynet opprettet i forbindelse med utbruddet av fugleinfluensa på Jæren, kan tidligst oppheves 15. desember. Det forutsetter at det blant annet ikke dukker opp nye smittetilfeller.

Mattilsynet må også gjennomføre inspeksjoner og andre kontrolltiltak som EU har bestemt.

Når risikosonen oppheves, går man over til en observasjonssone. Denne vil tidligst kunne oppheves på julaften.

Risikosonen er en trekilometerssone, mens observasjonssonen er en tikilometerssone. De ulike sonene er opprettet for å hindre mer smitte.

Vegen er sperra av ved garden der det nye utbrotet skal ha oppstått.
Foto: Emily Poole / NRK