Åpner for unntak fra regelverket for å lande på skandaleplattformen

Talisman har søkt om lov til å lande på Yme-plattformen for å starte fjerningsjobben. Plattformen er strømløs, uten brannvann, og det har blitt avdekket sprekker i fundamentet.

Yme

Yme har stått stengt og ubrukt siden sommeren 2012, nå vil Talisman fly ut for å gjøre plattformen klar for fjerning.

Foto: Talisman Energy

Helt siden sommeren 2012 har Petroleumstilsynet sagt nei til å la folk reise ut til plattformen, men Yme må nå en gang fjernes. Operatøren av feltet har nå sendt søknad til tilsynet om å få lov til å fly helikopter ut til plattformen, selv om tilstanden på helikopterdekket ikke oppfyller kravene i loven.

Talisman skal ifølge søknaden fly et «begrenset antall» ganger til plattformen for å kunne gjøre den klar for fjerning i 2015.

Det er Petroleumstilsynet (Ptil) som skal avgjøre saken, men de har bedt Luftfartstilsynet om innspill.

Vil gi dispensasjon

– Etter en vurdering av opplysningene som er fremkommet i saken, finner Luftfartstilsynet grunnlag for å anbefale Ptil å gi unntak fra forskriften, skriver tilsynet i sitt brev til Ptil.

De understreker derimot at Talisman må sørge for å ha god beredskap på plass, og at flyvningene skjer i dagslys.

Forrige gang noen var om bord på Yme var da et helikopter nødlandet i oktober 2013.

Yme skulle etter planen startet produksjon i 2011, men har blitt utsatt en rekke ganger. Også prisen har rast av gårde etter at det har blitt funnet feil, og prisen som skulle ligge på 4,7 milliarder har nå kommet opp i over 12 milliarder kroner.

Talisman avgjorde i desember 2012 at plattformen skulle skrotes, og etter planen skal dette skje i 2015.