Kan få billigere bommer i Ryfast

Prisen for å passere bomstasjonene i Ryfast, kan bli 40–50 kroner lavere enn antatt. Sparte rente-kroner kutter nemlig utgiftene kraftig.

Ryfast

I 2019 skal den nye forbindelsen mellom Ryfylke og Nord-Jæren stå klar.

Foto: Statens vegvesen

– Bilistene vil merke at det blir mye billigere, sier Bjarne Kvadsheim i Stavanger Senterparti.

Han er også styremedlem i Ryfast AS, bompengeselskapet som tar seg av finansieringa. De har nylig lånt tre av milliardene som trengs for å realisere tunnelprosjektet, og har gjort et kupp, ifølge Kvadsheim.

Bjarne Kvadsheim

Bjarne Kvadsheim

Foto: Erik Waage / NRK

– Vi fikk lånet til en rente på 2.16 prosent, noe som er utrolig lavt. Stortinget har vedtatt prosjektet med at vi kan låne med en rente på inntil 6.5 prosent. Dermed er det snakk om flere millioner kroner spart, sier Kvadsheim.

Mener bomavgiftene kan kuttes kraftig

Det er renta på 6.5 prosent som ligger til grunn for takstene som er utregna, for hvor mye det vil koste for ryfylkingene å kjøre til Nord-Jæren og omvendt.

– Om dette fortsetter, vil takstgrunnlaget bli et helt annet enn vi tidligere har trodd, sier Kvadsheim.

Han mener at det er mulig å kutte bomavgiftene med 40–50 kroner, dersom de klarer å holde seg på det nivået som er nå.

Usikkert hva pengene skal gå til

Det er likevel ikke sikkert at de sparte pengene skal brukes til billigere bommer. Ifølge Kvadsheim kan et alternativ være å heller ha kortere nedbetalingsperiode.

– Dette er noe politikerne må diskutere. Jeg mener det bør bli billigere for folk å kjøre, fordi det igjen vil gjøre at flere bruker tunnelene. Dermed ser vi effekten med en gang, sier han.

Tore B. Kallevig

Tore B. Kallevig.

Foto: Marius Vervik / Frp

Også Tore B. Kallevig i Stavanger Frp er glad for at utgiftene kan se ut til å bli lavere enn venta, men slipper likevel ikke jubelen løs.

– Ting kan skje fram til 2019

– Fremskrittspartiet har en helt annen måte å finansiere veiutbygging på. Vi syns at det bør være fokus, framfor å diskutere bomavgifter. Likevel er det jo bedre enn alternativet om den totale kostnaden blir lavere, sier Kallevig.

Men fortsatt er det flere milliarder som skal lånes til prosjektet. Kvadsheim sier at det er ingen garanti for at de får like god rente på dette.

– Prosjektet skal være helt ferdig i 2019, og ting kan skje i denne perioden. Samtidig ser vi også at Statens vegvesen er flinke til å holde framdrifta i prosjektet, så dette lover godt, sier han.