Hopp til innhold

Vil ha flere avganger – men sovevognene kan forsvinne

Det kan bli langt flere togavganger mellom Stavanger, Kristiansand og Oslo. Samtidig vurderer NSB å ta bort sovevognene på nattoget.

Tog

NSB tror flere vil reise med tog om flere avganger kommer på plass.

Foto: Rainer Prang / NRK

Dersom NSB får det som de vil, skal det gå tog på Sørlandsbanen annenhver time.

– Kommer vi i mål med dette vil det bli en vesentlig styrking av hele togtilbudet langs strekningen, sier markedsansvarlig på Sørlandsbanen, Dag Brekkan.

Han legger til at ingenting er endelig avgjort. De involverte fylkeskommunene skal også komme med sine tilbakemeldinger på forslaget.

Dag Brekkan

Dag Brekkan

Foto: Frans Kjetså / NRK

Foreslår langt flere togavganger

NSB ser for seg en frekvensøkning på rundt ni avganger hver vei mellom Kristiansand og Stavanger. I tillegg er det snakk om en økning på rundt syv avganger mellom Kristiansand og Oslo.

– Vi tror tilbudet totalt sett vil bli mye bedre og at vi vil få enda flere reisende, sier Brekkan.

Sovevognene kan forsvinne

I planen ligger det også inne et forslag om å ta vekk sovevognene på nattoget. Årsaken er at fkertakket av de reisende velger å sitte oppe.

– Sørlandsbanen er den strekningen der vi har den dårligste nattogutviklingen her i landet. Derfor er det naturlig for oss å se på hvordan vi kan få et mer lønnsomt tilbud, sier Brekkan.

Hallgeir Langeland

Hallgeir Langeland.

Foto: NRK

SVs Hallgeir Langeland, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, er lite begeistret for dette forslaget.

– Det er svært positivt at NSB vil forbedre togtilbudet, men jeg vil advare mot å ta bort sovevognene. Jeg vet at det er mange som ønsker å ha et slikt tilbud. Mitt råd til NSB er å ikke gjøre tilbudet verre enn det er, sier Langeland.