Kan bli full Dale-gransking

Kontrollutvalet i Rogaland fylkeskommune har bedd sekretariatet om å undersøka kva ei gransking av pengebruken i Dale-saka vil kosta. Det skriv Stavanger Aftenblad. Dersom det ikkje blir for dyrt ønsker dei full gransking av mogleg sløsing med offentlege midlar, etter fleire artiklar i Aftenbladet om eigedommen i Sandnes.