Kan bli byggestart av dobbeltspor i 2019

Dobbeltsporet på Jærbanen fra Sandnes og sørover kan komme raskere enn antatt. Om fire år kan bygginga være i gang.

Gausel stasjon dobbeltsporet

Dette er fra byggingen av dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes, på Gausel stasjon. Om noen år går trolig dobbeltsporet enda lenger sør.

Foto: Øystein Otterdal/NRK

– Dette er det viktigste samferdselsprosjektet i Rogaland, så vi må bare få dette til, sier ordfører i Hå, Mons Skrettingland.

Mons Skrettingland

Hå-ordfører Mons Skrettingland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Sammen med de andre jærordførerne, fikk han denne uka den gledelige nyheten fra Jernbaneverket. Det skal ikke stå på dem for å komme i gang med dobbeltsporet sørover.

Det er Samferdselsdepartementet som har bedt Jernbaneverket om å planlegge dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. I planleggingen skal de også se på mulighetene for dobbeltspor helt sør til Egersund.

Håper på penger i 2019

Lars Rugtvedt

Prosjektleder i Jernbaneverket, Lars rugtvedt.

Foto: Marianne Terjesen

– Ved å gjøre den planleggingsjobben vi nå gjør, så vil vi spare en del tid senere i prosjektet, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Lars Rugtvedt.

For at dobbeltsporet på Jærbanen skal bli en realitet, må det bevilges penger sentralt. Mye tyder på at prosjektet mellom Sandnes og Nærbø er inne i Nasjonal Transportplan fra 2019.

– Nå er det framdrift. Så lenge stortingspolitikerne holder tunga beint i munnen, så får vi dette til, sier Hå-ordføreren.

– Musikk i ørene

Det at Jernbaneverket nå forserer planleggingen av dobbeltspor med oppstart i 2019, er godt nytt for pendlerne.

– Dette er musikk i ørene for oss. Det ligger jo noen år fram i tid, men på lang sikt er dette nødvendig, sier Odd Einervoll i Pendlerforeningen Jærbanen.

– Bygdene på Jæren har nesten blitt til på grunn av Jærbanen. Det er nødvendig å ta utbyggingen et steg videre, nå når vi ser på fortettingen her, legger han til.

Odd Einervoll

Odd Einervoll leder Pendlerforeningen Jærbanen.

Foto: Øystein Ellingsen

Vil koste mellom tre og ti milliarder

Jernbaneverket understreker at planleggingen er i startgropen, og at Jærbanen skal vurderes opp mot andre jernbaneprosjekter.

Prosjektleder Lars Rugtvedt sier også at det er vanskelig å vite hva den endelige prislappen blir. Likevel kommer han med et forsiktig anslag.

– Det vil helt sikkert koste mer enn tre milliarder, og jeg er ganske trygg på at vi skal klare å få til et prosjekt til under ti milliarder, sier han.