Kan bli billigere bommer på Jæren enn i byen

Det skal koste 40 kroner å passere bomstasjonene på Nord-Jæren i rushtida fra 2017. Det trenger ikke å bli tilfellet i jærkommunene.

Bomstasjon

Det er ikke sikkert at det skal koste 40 kroner å passere bomstasjonene på Jæren i rushtida.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Det kan godt hende at det holder med 15–20 kroner per passering, og det er heller ikke sikkert at det trengs rushtidsavgift, sier samferdselssjef i fylket, Gottfried Heinzerling.

Gottfried Heinzerling

Gottfried Heinzerling er samferdselssjef i fylket.

Foto: NRK

Det er planlagt en egen bompengepakke i jærkommunene Klepp, Time og Hå, som utelukkende skal finansiere veiprosjekter på Jæren.

Pakken skal likevel samkjøres med den på Nord-Jæren, slik at bilister som kjører gjennom begge, slipper å betale dobbelt.

Må betale den høyeste bomavgiften

Det betyr ikke at taksten nødvendigvis blir den samme i de to bompengeringene.

– Dette er noe vi kalkulerer og regner på nå, sier Heinzerling.

Dersom prisen på bompasseringer blir lavere på Jæren, vil det gagne de som ikke må kjøre nordover.

– Bilister som kjører gjennom en bomstasjon i Klepp, og videre til Forus i rushtida, må likevel betale 40 kroner. Da slipper de derimot avgiften i Klepp, sier samferdselssjefen.

Vil ikke ha støy om bompengetakst

Mons Skrettingland

Ordfører i Hå, Mons Skrettingland, håper de unngår like mye debatt om bomstasjonene som tilfellet har vært på Nord-Jæren.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Jærkommunene har fulgt med på debatten om prisnivået på bompasseringer på Nord-Jæren. Ordfører i Hå, Mons Skrettingland, håper de unngår like mye debatt.

– Det blir nok diskusjoner om plassering av bomstasjoner og takst. Vi må klare å finne en fornuftig pris, sier Skrettingland.

Prosessen med å få på plass den nye bompengepakken på Jæren starter nå for fullt. Det er allerede klart at det er nok trafikk til å betale for veiutbedringer med egne bomstasjoner, ifølge samferdselssjefen.

– Det er penger i potten

– De tre kommunene har vokst mer enn kommunene på Nord-Jæren, så det er store utfordringer med køer allerede, sier Heinzerling.

Ane Mari Braut Nese

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese tror de vil dra i land en god løsning for trafikken på Jæren.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Bomstasjonene vil gi nok inntekter for å få gjennomført en del av planene. Vi vil også kunne satse på miljøtiltak, både kollektivt og med utbygging av sykkelveinettet. Så det er nok penger i potten, legger han til.

Målet er at de nye bomstasjonene skal være på plass i 2018 – ett år etter Nord-Jæren. Det er mye som skal bestemmes før den tid, men Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese tror de vil klare det.

– Jeg har et sterkt håp om at vi skal finne en god løsning for trafikken på Jæren, sier ordføreren.