Kampanje mot sex-kjøpere

Stavanger vil støtte en kampanje rettet mot sex-kjøperen.

Prostituert
Foto: NRK

Det sier leder av levekårsgruppen i Stavanger, Odd Kristian Reme, og får støtte av nesteleder, Trond Birkedal, fra Frp.

Reme mener menn som kjøper sex støtter opp om kriminell virksomhet.

- Fokus på sex-kjøpere

- Det er menn som opprettholder prostitusjon og dermed også ulovlig hallikvirksomhet og et uverdig liv for kvinnene som er ofre for menneskehandel.  Derfor må fokus rettes mot sex-kjøperne.  Det mener jeg er et viktig punkt, sier Odd Krisian Reme. 

Også Trond Birkedal fra Frp mener det er viktig å rette søkelyset mot sex-kjøperne. 

- Det er jo mennene eller kjøperne som skaper markedet og som gjør at noen lider under dette.  Jo mer bevisstgjøring av kundene jo større er sjansen for at de ser konsekvensen av de handlingene de gjør, sier Birkedal. 

Kjøpere støtter menneskehandel 

Se mot København sier initiatvitakerne til kampanjen rettet mot sex-kjøperen. Fagbevegelsen, Kvinnefronten og Latin-Amerikagruppene i Stavanger vil rette søkelyset mot mannen, og viser til den danske holdningskampanjen som mener sex-kjøperen støtter opp under kriminelle organisasjoners ulovlige handel med mennesker.

- Det er viktig at menn blir gjort oppmerksom på dette, og derfor tror jeg en holdningskampanje rettet mot å kjøpe sex er et godt initiativ, mener Reme.

Er det OK å kjøpe sex?

- Så lenge det ikke er forbudt så vil jeg ikke dømme folk som gjør det, men det jeg er opptatt av er at de som gjør det skal også vite at det er en del av disse prostituerte som er ofre for menneskehandel, sier Trond Birkedal fra Frp.

Bak sex-kampanjeforslaget står blant annet representanter fra fagbevegelsen LO, Kvinnefronten og Latin-Amerikagruppene i Stavanger.