NRK Meny
Normal

Jordvernforening reagerer på traséplaner

Jernbaneverket ga denne uken sin anbefaling til trasévalg mellom Sandnes og Nærbø. Jordvernforeningen kaller anbefalingen «katastrofal» for matjorden.

Nærbø stasjon

Her er Nærbø stasjon. Jernbaneverket har nå kommet med sine ønsker for den nye traseen mot Sandnes.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Foreningen mener den anbefalte traseen vil splitte opp flere gårdsbruk og føre til en større nedbygging av dyrket et jord enn det anslagene viser, skriver Nationen.

– Jernbaneverket går inn for å bygge dobbeltspor i en helt ny trasé. Det vil være katastrofalt for jordbruket og matjorder, sier Hans Aarsland i Rogaland jordvernforening.

– Traseen vil ta svært mye jord både direkte og indirekte. Det vil gå med langt mer jord enn Jernbaneverket anslår, og svært mange gårdsbruk vil bli splittet opp, legger han til.

Trolig byggestart i 2027

Det har tidligere vært varsla at bygginga av dobbeltsporet skulle starte så tidlig som i 2019.

Nå er planen å utvide til Nærbø, og bygginga kan tidligst starte i 2027.

Næringslivet har vært tydelig på at de vil ha firefelts motorvei gjennom hele fylket og dobbeltspor til Egersund, med byggestart senest 2021.

Prislapp: Opp mot 10 mrd kroner

Prosjektleder Lars Rugtvedt skriver i en epost at Jernbaneverket er klar over følgene utbyggingen vil få, også for landbruket, og at det er viktig å finne «gode løsninger for landbruk, regional utvikling og for jernbanen».

Han skriver også at et trasévalg inntil dagens bane vil ta mindre areal, men «har en kostnad og noen utfordringer knyttet til seg som vi ikke anbefaler».

Kostnadsoverslagene for de ulike trasévalgene ligger på mellom 8 og 10 milliarder kroner, skriver avisen.