Jordklode på Ullanhaugstårnet

Arkitektfirmaet Helen & Hard lanserer ideen om å bygge et jordklode-formet besøkssenter på toppen av Ullandhaugtårnet i Stavanger, skriver Rosenkilden.

Globe på Ullandhaugtårnet
Foto: Helen & Hard Arkitektfirma