Hopp til innhold

Tengs-saka: Ankar

Johny Vassbakk, som måndag blei dømd til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs, ankar dommen.

Johny Vassbakk

Johny Vassbakk (52) er dømt til 17 års fengsel for å ha drepe Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Dommen er ikkje rettskraftig, for tysdag blei det klart at Vassbakk ankar.

Foto: Privat

– Han er ikkje samd i dommen og meiner han er uskyldig dømt, seier hans forsvarar Stian Bråstein til NRK.

Johny Vassbakk ankar dommen på 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995, bekreftar Bråstein.

Dommen blei avsagt i Haugland og Sunnhordland tingrett måndag, men Vassbakk svima av og blei frakta ut frå rettssalen etter det som ifølge forsvararane var ein akutt stressreaksjon.

Han ynskja ikkje å fortsette i rettssalen, og blei dermed køyrt til Åna fengsel.

Stian Bråstein

Stian Bråstein er ein av to forsvararar for Johny Vassbakk.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Han fekk dermed dommen forkynt i fengsel i dag, tysdag.

Bråstein og forsvararkollega Stian Kristensen har akkurat hatt eit møte med sin klient i Åna fengsel i Rogaland.

Forsvararane og Vassbakk har ikkje fått gått i detaljar om kva i dommen han er usamd i, men Bråstein forklarar at han ikkje er samd i resultatet.

Domsavsigelse i Tengs-saken

Vassbakk svima av kort tid etter at dommaren hadde lest opp dommen i går. Han fekk dermed forkynt dommen i fengsel tysdag.

Foto: Beate Oma Dahle / POOL / NTB

Prega

Bråstein fortel om ein klient som har det tungt, og er prega både fysisk og psykisk.

– Men han er samstundes klar for å fortsette kampen for sin uskuld, seier Bråstein til NRK.

Dei vil no starta arbeidet med eit støtteskriv til lagmannsretten, kor dei vil grunngjeve anka.

Les også Slik slapp han unna: – Heilt tragisk at dei ikkje skjønte at han var farleg

Johny Vassbakk og Grete Strømme

– Me ynskjer ikkje å kommentera grunngjevinga til anka i media, seier Bråstein.

Ankeforhandlinga i Gulating lagmannsrett er førebels sett til starten av september.

– Fram mot den vil me blant anna gjere vurderingar om det kan vere aktuelt å be om nye etterforskingsskritt, seier Bråstein.

Les også Dommen gir ingen nye svar

Johny Vassbakk

Ny runde med DNA

Han ynskjer ikkje å gå inn på kva dei vil grunngjeve anka med, men seier at dei temaa som var sentrale i tingretten, framleis vil vere sentrale i lagmannsretten.

Det betyr at det nok blir ein ny runde med DNA-beviset.

Vassbakk sitt DNA er nemleg funne på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Forsvararane meiner hans DNA kan ha kome på strømpebuksa via ein annan person.

Det blei dei ikkje trudd på i tingretten.

I den samla konklusjonen seier retten at dei meiner det er bevist at sporprøven er til å stole på, og at Y-profilen til tiltalte samsvarar med analysen.

Retten meiner det berre er hypotetisk at DNA kan ha kome der via ein annan person.

Les også Dei peika på Johny Vassbakk som drapsmann – dette seier dei no

Bjørn Olav Jahr

Flere nyheter fra Rogaland

Elbilist Bård Karlstad

Her ville Bård helst betalt med kort

Odd Kristian Reme foran en bit av Alexander L. Kielland-plattformen, på Oljemuseet i 2020.

Odd Kristian Reme er død: – En bauta