Hopp til innhold

Tengs-saka: Ankar

Johny Vassbakk, som måndag blei dømd til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs, ankar dommen.

Johny Vassbakk

Johny Vassbakk (52) er dømt til 17 års fengsel for å ha drepe Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Dommen er ikkje rettskraftig, for tysdag blei det klart at Vassbakk ankar.

Foto: Privat

– Han er ikkje samd i dommen og meiner han er uskyldig dømt, seier hans forsvarar Stian Bråstein til NRK.

Johny Vassbakk ankar dommen på 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995, bekreftar Bråstein.

Dommen blei avsagt i Haugland og Sunnhordland tingrett måndag, men Vassbakk svima av og blei frakta ut frå rettssalen etter det som ifølge forsvararane var ein akutt stressreaksjon.

Han ynskja ikkje å fortsette i rettssalen, og blei dermed køyrt til Åna fengsel.

Stian Bråstein

Stian Bråstein er ein av to forsvararar for Johny Vassbakk.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Han fekk dermed dommen forkynt i fengsel i dag, tysdag.

Bråstein og forsvararkollega Stian Kristensen har akkurat hatt eit møte med sin klient i Åna fengsel i Rogaland.

Forsvararane og Vassbakk har ikkje fått gått i detaljar om kva i dommen han er usamd i, men Bråstein forklarar at han ikkje er samd i resultatet.

Domsavsigelse i Tengs-saken

Vassbakk svima av kort tid etter at dommaren hadde lest opp dommen i går. Han fekk dermed forkynt dommen i fengsel tysdag.

Foto: Beate Oma Dahle / POOL / NTB

Prega

Bråstein fortel om ein klient som har det tungt, og er prega både fysisk og psykisk.

– Men han er samstundes klar for å fortsette kampen for sin uskuld, seier Bråstein til NRK.

Dei vil no starta arbeidet med eit støtteskriv til lagmannsretten, kor dei vil grunngjeve anka.

Les også: Slik slapp han unna: – Heilt tragisk at dei ikkje skjønte at han var farleg

Johny Vassbakk og Grete Strømme
Johny Vassbakk og Grete Strømme

– Me ynskjer ikkje å kommentera grunngjevinga til anka i media, seier Bråstein.

Ankeforhandlinga i Gulating lagmannsrett er førebels sett til starten av september.

– Fram mot den vil me blant anna gjere vurderingar om det kan vere aktuelt å be om nye etterforskingsskritt, seier Bråstein.

Les også: Dommen gir ingen nye svar

Johny Vassbakk
Johny Vassbakk

Ny runde med DNA

Han ynskjer ikkje å gå inn på kva dei vil grunngjeve anka med, men seier at dei temaa som var sentrale i tingretten, framleis vil vere sentrale i lagmannsretten.

Det betyr at det nok blir ein ny runde med DNA-beviset.

Vassbakk sitt DNA er nemleg funne på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Forsvararane meiner hans DNA kan ha kome på strømpebuksa via ein annan person.

Det blei dei ikkje trudd på i tingretten.

I den samla konklusjonen seier retten at dei meiner det er bevist at sporprøven er til å stole på, og at Y-profilen til tiltalte samsvarar med analysen.

Retten meiner det berre er hypotetisk at DNA kan ha kome der via ein annan person.

Les også: Dei peika på Johny Vassbakk som drapsmann – dette seier dei no

Bjørn Olav Jahr
Bjørn Olav Jahr