Jobber med 30 overgrepssaker

Politiet i Rogaland jobber med til sammen over 30 saker hvor barn har blitt grovt seksuelt misbrukt eller utnytta. Noen er helt ned i spedbarnsalder. Fem av sakene kommer fra Dark Room-operasjonen, som omfatter 82 saker i hele landet.

Politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl om hvordan Sør-Vest politidistrikt jobber med sakene.