Jan Oseland (51) har vært 22 år i fengsel. Nå begynner han i sin første jobb siden 90-tallet.

Jan begynner i jobb i Stavanger kommune

Jan Oseland (51) har vært 22 år i fengsel. Nå begynner han i sin første jobb siden 90-tallet.