Hopp til innhold

- Vi må ha en ny helsedebatt

Pensjonistpartiets hjertesaker strekker seg fra helsepolitikk for eldre - til renere mat.

Jan Arvid Løndalen (PP)

Jan Arvid Løndalen (PP).

Foto: Pensjonistpartiet

Jan Arvid Løndalen er førstekandidat for Pensjonistpartiet i Rogaland. Han vil naturlig nok jobbe hardt for de typiske eldresakene, men lover også å kjempe for mer økologisk mat.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Pensjonistpartiet vil ha mer bruk av det offentlige kollektivnettet, som må benytte utslippsfrie- eller utslippsnøytrale drivstoff. Vi vil redusere bruken av kjemiske og andre tilsetningsstoffer som forurenser luft, vann og mat, erstatte dette med økologiske midler. Vi vil også støtte tiltak for gjenvinning av ressurser fra avfall av ulike slag.

- Hvordan mener du at det er best å finansiere samferdsel?

- Pensjonistpartiet kan ikke akseptere at bare en brøkdel av bilavgiftene benyttes til utbedring og vedlikehold av veiene i Norge og går sterkt mot den bompengepolitikken som nå føres. Bygging og vedlikehold av landets infrastruktur er, etter vårt syn, et nasjonalt anliggende.

- Vil du bruke tvang for å få kommunene i Rogaland til å slå seg sammen?

- Pensjonistpartiet vil arbeide for å endre organiseringen av forvaltningsnivåene, fra dagens tre nivåer til to nivåer (stat og kommune). Sammenslåing av kommunene bør skje på en frivillig basis, gjerne etter en folkeavstemming.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Jeg mener det ikke fungerer optimalt. Vi må ha en ny debatt om hvordan hele helse-Norge skal organiseres. Vi trenger ikke Helse Vest som mellomledd. La styrene i Helse Stavanger og Helse Fonna ha sine lokale sykehus, og rapportere direkte til Helse- og omsorgsdepartementet.

- Vi bør bygge opp en sterkere kommunal helsetjeneste med flere fastleger og økt satsing på intermediære sykehjem (kommunalt samarbeid om vesentlige oppgaver samt økonomi).

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Pensjonistpartiet nominerer flest eldre over 62 år. Ved årets stortingsvalg i
Rogaland utgjør de eldre velgere cirka 20 prosent av de stemmeberettigede, men oppnådde kun vel fire prosent av mandatene.

- Hvilken sak er viktigst for deg å kjempe for de neste fire årene?

- I årene framover vil det bli en kraftig vekst i antall innbyggere over 80 år. Vi trenger en dekning av sykehjemsplasser til 25 prosent av denne aldersgruppen.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Å ha en eller flere samarbeidspartnere som gjør at mest mulig av Pensjonistpartiets politikk blir gjennomført.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide på Stortinget?

- Jeg vil selvfølgelig samarbeide med det eller de partiene på Stortinget som vil gi Pensjonistpartiets politikk størst gjennomslag.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Det vil gjelde det eller de partiene som vil gi Pensjonistpartiets politikk minst gjennomslag.

Flere nyheter fra Rogaland