Ikke sikkert du slipper å betale to ganger

To atskilte bomringer kan gi doble bompenger for jærbuer som må på passere begge på vei til jobb.

Bomringen på Forus

Jærbilistene som kjører til Stavanger kan ikke måtte betale både på Jæren og Forus, mener ordførerne på Jæren.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

Ane Mari Braut Nese

Ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Prisen kan i verste fall kan være på 45 kroner i rushtiden. Vi kan ikke betale 45 kroner i en ring, og 45 til rett etterpå, og måtte ut med 90 kroner for å komme på jobb. Det går ikke an, sier ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese.

Planene om to atskilte bomringer – en for Nord-Jæren og en for resten av Jæren – skaper hodebry for planleggerne i Statens vegvesen.

Kan måtte betale i to bomringer

Mesteparten av pengene fra bomringen på Nord-Jæren skal gå til kollektivløsninger i Stavanger-området og pengene fra bommen på Jæren skal finansiere veier i kommunene der.

LES OGSÅ: Planlegger to bomringer

Vegvesenet har regna ut at i overkant av 20.000 bilister i døgnet kommer til å passere begge bomringene.

Ordførerne på Jæren tar det som en selvfølge at jærbuer som jobber på for eksempel Forus, bare skal betale bompenger en gang på en time. Men det er langt fra enkelt å få til.

– En forutsetning for bomringen

Ordføreren i Klepp sitter i styringsgruppa for Transportplan for Jæren der planene er blitt drøfta.

– Det har vært en forutsetning for oss at man betaler kun en plass. Det har vi diskutert i styringsgruppa og det er enighet om det der. Vi går ut ifra at det blir slik, sier Braut Nese.

Målfrid Hannisdal Teigen

Målfrid Hannisdal Teigen i Statens vegvesen.

Foto: Privat

Men det er ikke sikkert.

– Ja det er en utfordring i dette arbeidet. Det er for tidlig å svare på om vi klarer å løse det ønsket eller om det blir vanskelig, sier rådgiver Målfrid Hannisdal Teigen i Statens vegvesen.

– Noe av det går på tekniske ting, hva som er mulig. Det jobber Vegdirektoratet med, og skal gi oss et svar. Det er også en utfordring hvordan de tapte inntektene fra en eventuell rabattordning skal fordeles mellom de to regionene, sier hun.

Frykter flere ønsker om rabatt

Dessuten frykter Vegvesenet en viss smitteeffekt:

– Vi ser jo også for oss at dersom det kommer en timersregel på tvers av de to bomringene, kan det også komme tilsvarende ønsker fra andre. Det kan bli utfordrende, sier hun.

Disse tonene fra vegvesenet overrasker Klepp-ordføreren.

– De har jo vært i alle disse møtene i styringsgruppen, så jeg synes det er litt merkelig at de sier dette nå. Jeg tror at det går hvis de vil, sier Braut Nese.

Men også om det går, oppstår et nytt problem. For skal jærbilistenes bompenger tilfalle Jæren-pakken eller Nord-Jæren-pakken? Den du kjører igjennom først, mener Ane Mari Braut Nese. Men heller ikke det er opplagt.

– Nei, spesielt ikke når vi ser på bypakken på Nord-Jæren der det er et mål om nullvekst i trafikken, så vil jeg anta at takstnivået der vil være høyere enn det det blir på bomstasjonene i sør. Da vil en kunne tenke seg at man bør betale for den dyreste. Det blir trolig bommen i byområdene, i rushtiden og kanskje utenom også, sier Målfrid Hannisdal Teigen.

Svaret kommer i juni

Enn så lenge skaper disse problemstillingene hodebry for Statens vegvesen.

– Vi jobber med det. Det er en veldig relevant og viktig problemstilling som vi må gi et svar på, sier hun.

Svaret kommer i juni når vegvesenet skal legge fram sin innstilling for politikerne. For Ane Mari Braut Nese er det bare ett svar.

– Det er allerede en stor nok belastning i lommeboka å betale for en bomring. Det kan ikke bli sånn at man må passere to for å dra på jobb. Det må bli sånn at man betaler en plass, og så er ferdig med det, sier Braut Nese.

Bompengekart Nord-Jæren

Slik blir bomringen på Nord-Jæren seende ut, med bomstasjoner rundt sentre der mange jobber. Pengene herfra skal stort sett brukes til bedre kollektivtilbud.

Foto: Statens vegvesen/Rogaland fylkeskommune