Ja til trolley, nei til bane

Fylkestinget sa i dag nei til å planlegge skinnegående kollektivtransport mellom Forus og Sola – i denne omgang.

Trolleybuss i Hillevåg

Trolleybussen slik den kan komme til å se ut når den begynner å trafikkere bussveien mellom Stavanger og Sandnes om noen år.

Foto: Rogaland fylkeskommune/Illustrasjon

Det blir trolleybusser som skal trafikkere bussveien mellom Sandnes og Stavanger, vedtok Fylkestinget i dag. SV og Frp stemte mot.

Trolleybussen – en buss som henter strøm fra ledninger i lufta, på samme måte som en trikk – meldte for alvor sin ankomst i kollektivtransportdiskusjonen tidligere i høst.

Flertallet sa dessuten nei til å planlegge skinnegående kollektivtrafikk mellom Forus og Stavanger lufthavn i denne omgang.

Etter fylkestingsmøtet i dag, er det imidlertid et nytt politisk flertall som skal overta fylkestinget. Politikerne som stemte i dag, blei valgt inn i 2011.

Siden sammensetninga av fylkestinget blei endra med valget, er løpet for skinnegående trafikk mot flyplassen likevel ikke helt kjørt.

– Det nye fylkestinget skal, i tillegg til arbeidet med Bussvei 2020, se på skinnegående løsninger, sa påtroppende fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) til NRK.no før dagens møte.