JA TIL SULDAL BAD:

Politikarane i Suldal sa i kveld ja til eit folkebad med knappast muleg margin. 10 kommunestyrerepresentantar stemte ja, mens ni stemte for eit alternativt forslag. Kritikarane meiner folkebadet til 120 millionar kroner vil gå ut over andre tenester til innbyggarane, mens forkjemperne meiner badet er viktig for å gjera kommunen meir attraktiv.

Suldal Bad
Foto: Suldal kommune