Stemte for bompenger, selv om de er imot det

Folk i Bjerkreim vil ikke betale bompenger på den nye E39 mellom Vikeså og Bue. Det vil egentlig ikke politikerne heller, men i går stemte likevel et enstemmig formannskap for at veien bør finansieres med bompenger.

Avstemming i Bjerkreim

Formannskapet i Bjerkreim stemte for bomfinansiering for E39, men ikke med glede.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi ser det som den eneste muligheten til å få gjort noe fort, sier Bjerkreimsordfører Marthon Skårland.

Han og de andre politikerne i Bjerkreim har det travelt. Mens ny parsell for E-39 ikke er med i nasjonal transportplan viker politikerne på prinsippene. De er mot bomfinansiering men har ikke tid til å vente på rikspolitikerne. De vil ha ny vei gjennom Bjerkreim, og de vil ha den nå.

Marthon Skårland

Marthon Skårland, ordfører i Bjerkreim.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Det er vanskelig å gjøre slikt, men vi vil ha ny vei forbi Vikeså nå, og ser dette som den eneste muligheten for å få gjort noe. Vi er nødt til å få gjort noe med veien, sier Skårland.

Vil slå sammen vegprosjekter

Bjerkreimspolitikerne håper nemlig på en synergieffekt. De vet at Vegvesenet er veldig klare for å bygge vei i Bjerkreim.

– Den vil gå fra Esso ut mot Svela og i tunnel opp mot Storsheia, videre mot Runaskaret og i tunnel gjennom der. Hvis vi klarer å få dette gjennom nå vil vegvesenet ta både Vikesåbakken og Runaskaret sammen i et prosjekt. Det er mye mer fornuftig enn å dele det opp, sier han.

Per i dag vil 8 kilometer ny firefelts vei med midtdeler og tunneler koste rundt 1,8 milliarder kroner.

– Jeg håper dette kan være et pressmiddel som kan gjøre at det kommer penger likevel. Jeg stoler på den nye samferdselsministeren, at han kan finne en ny løsning til oss slik at vi får ny vei forbi Vikeså, sier Skårland.

E39 i Bjerkreim

Det trengs ny E39 mellom Vikeså og Bue, mener politikerne i Bjerkreim.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK