Ja til mindre vestlandsregion

Hordaland fylkesting har vedtatt eit fellesforslag frå Ap, KrF, FrP, V, MDG og Sp om Vestlandsregionen. Det inneber at ein startar opp ny dialog om ein intensjonsavtale for samanslåing av fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Hordaland. Fylkestinget i Hordaland er positiv til at einskilde kommunar i Nord- Rogaland som ønskjer å bli ein del av den nye Vestlandsregionen søkjer om det.