Investerer 8 milliarder for å elektrifisere gigantfelt

Equinor leverte i dag planer for å elektrifisere større deler av det gigantiske Troll-feltet. Ifølge Equinor vil dette redusere de totale norske utslippene med én prosent.

Troll C-plattformen

Troll C-plattformen vil driftes med strøm fra land i 2026.

Foto: Eilif Stene/StatoilHydro / Eilif Stene

– Dette er en stor dag.

Det sier Equinors konserndirektør på norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, til NRK. Overrekkelsen av planene til statsråden på Teams, stod kanskje ikke i stil med innholdet.

Equinor og partnerne Petoro, Shell, Total og Conoco Phillips har besluttet å elektrifisere Troll Vest. Det innebærer delvis elektrifisering av Troll B-plattformen og helelektrifisering av Troll C. Troll A har vært elektrifisert siden 1996.

Ifølge Equinor vil dette føre til reduksjon i utslippene med en halv million tonn CO₂ per år. Dette utgjør totalt 3 prosent av utslippene fra norsk sokkel og én prosent av totale norske utslipp.

– Dette bidrar til betydelige kutt av utslipp. Vi gjør dette fordi klimatiltak er veldig viktig for oss som både selskap og næring, sier Nylund.

Equinor konserndirektør Arne Sigve Nylund på Sleipner A-plattformen

Equinors konserndirektør på norsk sokkel, Arne Sigve Nylund, mener det er en stor dag.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Prisen på det hele vil være 7,9 milliarder.

Arbeidsplasser i Vestland

Equinor skriver i en pressemelding at Aker Solutions er tildelt en kontrakt for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon for modifisering av plattformdekkene på Troll B og C. Det er for at plattformene skal kunne ta imot strøm fra land.

Kontrakten har en verdi på 2,9 milliarder kroner og vil gi om lag 1000 årsverk for leverandøren i prosjektperioden.

Prosjektering skal skje på Aker Solutions sitt kontor i Bergen og fabrikkeringen skal gjøres på verftet på Stord. Leverandøren har anslått at om lag 4000 personer vil være involvert i arbeidet hos dem og hos underleverandører.

historiskebilder

Troll B-plattformen vil være delelektrifisert i 2024.

Foto: Morten Hval / NTB scanpix

Skanska er tildelt kontrakt for bygging av en ny transformatorstasjon, kabelgrøfter og landfall på Kollsnes. Kontrakten har en verdi på rundt 390 millioner kroner.

NKT er tildelt kontrakten for produksjon og installasjon av høyspent sjøkabel fra Kollsnes til Troll. Kontrakten er verdt 1 milliard kroner, og produksjonen vil skje i Sverige.

– Det er mye jobb og det er aktivitet som jeg håper bransjen setter pris på, sier Nylund.

Omdiskutert

Troll-feltet er en gigant på norsk sokkel, og er det feltet med mest ressurser. Mens oljeutvinningen på feltet går mot slutten, er det fortsatt mye gass igjen å hente opp. Equinor forklarer at de har valgt elektrifisering av akkurat dette feltet fordi de ligger godt an med tanke på tilknytning til Kollsnes.

Equinor har pekt på elektrifisering som et viktig ledd i en plan om utslippskutt. Politisk har imidlertid elektrifisering av sokkelen blitt mer og mer omdiskutert de siste månedene.

Frp har sagt nei til videre elektrifisering, og Sylvi Listhaug sa til E24 i mars at vanlige strømkunder kunne sitte igjen med regninga.

– Dette vil koste skjorta, sa hun.

Pressekonferanse om regjeringens tredje krisepakke

I mars varslet Frp-nestleder Sylvi Listhaug at partiet nå sier nei til videre elektrifisering av norsk sokkel.

Foto: Stian Lysberg Solum

Også MDG har vært splittet i spørsmålet, mens flere politikere i Vestland gikk imot videre elektrifisering i mars.

– Mangel på strøm kan bety kroken på døren for nye grønne arbeidsplasser, sa gruppeleder i Vestland SV, Marthe Hammer, til NRK i mars.

Samtidig ropte administrerende direktør i BKK Nett, Ketil Tømmernes, varsku om lav nettkapasitet.

– Elektrifisering av sokkelen vil bidra til at tilkoblingen til nettet vil bli vanskeligere. Det betyr igjen at næringsutvikling, som er ofte er kraftkrevende, må vente på kapasitet.

Og nå kommer altså det nyeste gigantprosjektet utenfor Vestland. Ifølge Equinor vil Troll B være delelektrifisert i 2024 og Troll C helelektrifisert i 2026.