NRK Meny
Normal

Innvandrere har høyere risiko for å bli utsatt for trafikkulykker

Innvandrere fra ikke-vestlige land har dobbelt så høy ulykkesrisiko i trafikken som nordmenn. Det viser en rapport fra Statens Vegvesen.

Trafikk i Damaskus, Syria

Slik er trafikken i hovedstaden i Syria, landet Mohamad Osman kommer fra. For Osman var det litt av en overgang å komme til norsk trafikk anno 1985.

Foto: Khaled Al-Hairiri / Reuters

Rapporten er laget for Vegvesenet av IRIS (International Research Institute of Stavanger). Årsaken til den høyere ulykkesrisikoen for innvandrere er ifølge rapporten firedelt:

 • Ulik kjørekultur
 • Utfordringer i møtet mellom kjørelærer og elev
 • Organisering av kjøreopplæringen
 • Innvandrernes økonomi

Mohamad Osman

Mohamad Osman.

Foto: Elisabeth Tønnesen / Universitetet i Stavanger

Mohamad Osman, som kom til Norge fra Syria i 1985, tenker først på kjørekulturen.

– I Syria tuter folk på hverandre hele tiden, de viser fingeren, er sinte og gale og skriker til hverandre, sier Osman.

– Helt andre kjøre- og trafikkforhold

Han første møte med norsk trafikk var slik:

– Her var det ro, orden og regler. Vi stopper for dem som kommer fra høyre, vi stopper for folk som skal krysse veien, forklarer han.

Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, er klar over forskjellene.

– Mange kommer fra land med helt andre kjøre- og trafikkforhold. Kanskje er kjøreopplæringen helt annerledes også, sier hun.

Video Innvandrerne krasjer mest

VIDEO: NRK ble med Mohamad Osman på kjøretur.

Skal bli møtt med trafikkinfo

I rapporten foreslås en rekke tiltak for å bøte på ulykkesrisikoen. Blant annet

 • at introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere bør inneholde informasjon om norsk kjørekultur
 • utvikle informasjonsmateriell på andre språk
 • informasjon på ferjer
 • trafikksikkerhet på timeplanen for beboere på asylmottak
 • rekrutteringskampanjer for at innvandrere skal bli kjørelærere
 • opplæring spesielt for for kjørelærere som skal lære opp innvandrere
 • subsidiert kjøreopplæring for personer som tjener under et gitt minstebeløp

Ranes sier Vegvesenet kommer til å jobbe for flere av punktene.

Vil rekruttere innvandrersjåfører

– Det å ha fokus på bilbeltebruk, holde fartsgrensen og sikre barn i bil bør ikke koste mye penger, sier hun.

Ranes never innførsel av teorioprøven på flere språk, samt rekruttering av ikke-vestlige innvandrere som kjørelærere som noe de straks tar tak i.

Osman, som selv sitter i fylkestinget for Rogaland Høyre, stiller nå spørsmål til fylkesordføreren i Rogaland om hvilke tiltak en kan tenke seg for å redusere antallet innvandrerulykker.