To av fem voldsdømte er innvandrere

Innvandrere er sterkt overrepresenterte i både vold, promille og narkotikasaker i Stavanger.

Pågrepet etter vold

Innvandrere står tiltalt i over 40 prosent av voldssakene i Stavanger. Det er dobbelt så mye som befolkningstallene for innvandring skulle tilsi.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Tingretten settes i Stavanger. På tiltalebenken sitter en afrikansk taxisjåfør som risikerer å miste førerkortet. I etasjen over sitter en polsk arbeidsinnvandrer på gangen og venter på sin dom.

– Han forklarer at han kjørte bilen. Dagen før, på lørdag, hadde han drukket litt, sier 49-åringens polske venninne Barbara, som er med som tolk.

Polakken risikerer både en bot og et halvt år uten førerkort etter å ha blitt tatt i en promillekontroll.

Stavanger tinghus, korridor, tingrett

En gjennomgang av 110 dommer som er falt i Stavanger tingrett så langt i år, viser at innvandrere er sterkt overrepresentert i straffesaker.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Den polske arbeidsinnvandreren er heller ikke den eneste øst-europeiske mannen som må møte som tiltalt i retten denne dagen.

40 prosent av voldssakene, en tredel av promillesakene

– Det er jo ingen tvil om at utlendingers innslag i strafferettspleien har økt i takt med, og kanskje mer, enn innvandringen generelt, sier sorenskriver i Stavanger tingrett, Helge Bjørnestad til NRK.

Han bekrefter langt på vei tallene NRK kan presentere i dag. En gjennomgang av 110 dommer som er falt i tingretten så langt i år, viser at innvandrere er sterkt overrepresentert i straffesaker.

Innvandrere står tiltalt i over 40 prosent av voldssakene. Det er dobbelt så mye som befolkningstallene for innvandring skulle tilsi.

Selv i promillesaker er innvandrere overrepresentert i forhold til befolkningstallet. En av tre som er dømt for promille i Stavanger tingrett i år, er innvandrer.

Helge Bjørnestad

Sorenskriver Helge Bjørnstad tror ikke utlendinger fyllekjører mer enn nordmenn.

Foto: Erik Waage / NRK

Tror ikke utlendinger fyllekjører mer enn nordmenn

Helge Bjørnestad er overrasket over innvandrerandelen i promillesaker.

– Årsaken kan være vanskelig å avdekke. Det kan kanskje ha noe med det å gjøre at mange av disse som er her, er her i perioder. De bor for eksempel i hybelhus. De jobber veldig mye. Når de ikke har familie og barn, kan det hende at fritidsaktivitetene blir litt andre, men at utlendinger generelt skulle kjøre mer i fylla enn nordmenn. Det er jeg ikke uten videre villig til å tro på, sier Bjørnestad.

I nær 40 prosent av narkotikasakene som har vært oppe i Stavanger tingrett så langt i år har også en innvandrer stått tiltalt.

Større utgifter til tolketjenester

Sorenskriveren bekrefter at økningen viser igjen på utgiftene til tolketjenester. Han forteller at domstolens tolkeutgifter er på oppadgående og har vært det de siste årene. De har nå blitt ganske betydelige

– Etter min oppfatning er ikke det veldig bekymringsfullt. vi kan aldri måle rettssikkerhet opp mot penger. For utlendinger som er tiltalt og som risikerer å bli domfelt i norske domstoler, så må tolkeutgiftene være saken helt uvedkommende, mener Bjørnestad.