NRK Meny
Normal

Innvandrere velger sentrum

En av tre med innvandrerbakgrunn i Stavanger bor i eller nær sentrum.

Innvandrere

Svært mange innvandrere har bosatt seg nær og i Stavanger sentrum, blant annet i deler av Eiganes bydel.

Foto: Ståle Frafjord

I deler av Storhaug bydel utgjør innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre nå 40 prosent av befolkningen.

Det viser en rapport utarbeidet av Statistisk sentralbyrå hvor SSB har kartlagt innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 norske byer.

Rapporten viser at uten innvandring ville folketallet i Stavanger ha gått ned med 500 innbyggere fra 1. januar 2010 til 1. januar 2013.

I Sandnes – som de siste årene har vært den mest voksende byen i Norge – utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn nær 70 prosent av folkeveksten på totalt 5380 personer
.
I Stavanger utgjør denne gruppen nå 20 prosent av befolkningstallet – i Sandnes 18 prosent.

Polske arbeidsinnvandrere

Polske arbeidsinnvandrer har de siste årene satt sitt preg på Stavanger og en stor andel av dem arbeider innenfor byggebransjen.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Bor i sentrum


En stor andel av innvandrerne i Stavanger bor i og nært Stavanger sentrum. I bydelen Johannes på Storhaug – med sine 3500 innbyggere – utgjør innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn 40 prosent av befolkningen. I Bergeland 38 prosent.

Svært mange har også valgt å slå seg ned i de mer sentrumsnære bydelene i Eiganes og Kampen. I begge bydelene er en av fire nå innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn.

Nær 9000 av om lag 26 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i Stavanger, har bosatt i sentrumsnære bydeler som Storhaug, Kampen, Våland og Hillevåg.

Polske arbeidere


Av registrerte innvandrere til Stavanger er 38 prosent arbeidsinnvandrere, 18 prosent har flyktet fra sitt opprinnelige hjemland mens 36 prosent har kommet som følge av familieinnvandring.
Byen har nå innvandrere fra 176 forskjellige land, 24 land flere en da forrige rapport ble publisert i 2006.

Både i Stavanger og Sandnes utgjør den desidert største gruppen innvandrere de senere årene arbeidsinnvandrere fra Polen. Antall registrerte polakker i Stavanger nærmer seg nå 3000.

Men polakkene utgjør også en gruppe som står for den største utflyttingen fra Stavanger til andre kommunen r i landet.

Utleiebolig

Både kommunen og Arbeidstilsynet har de siste årene også avdekket en rekke ulovlige og sentrumsnære utleieboliger som er leid ut til østeuropeiske arbeidstakere.

Foto: Ståle Frafjord

Innvandrer flytter


Av de 5270 personene som i løpet av 2010–2013 flyttet ut av Stavanger og til en annen kommune i Norge, flyttet nesten 70 prosent til en kommune i Rogaland.

Av dem bosatte 1760 personer seg i Sandnes, 830 i Sola og 260 i Randaberg. Rapporten viser til at utflyttingen til nabokommunene trolig skyldes prisen på boliger i Stavanger.

En av fire som i denne perioden flyttet ut av Stavanger og til en annen norsk kommune var innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

Antall registrerte innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn er tredoblet de siste 20 årene – fra 8 630 i 1990 til 26 050 ved inngangen til 2013.