NRK Meny
Normal

Innskjerper ansvaret for å sikre asylmottak

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer mot å svekke brannsikkerheten når det i rekordfart opprettes nye mottak.

Brakkerigg i Vindafjord som skal bli asylmottak

Om noen dager kommer 350 asylsøkere til Ølensvåg i Vindafjord, der de skal innkvarteres i Westcons brakkerigg.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi har rett og slett ikke råd til å miste asylanter i brann i asylmottak i Norge, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen i DSB minner om at det eieren av et bygg som brukes til asylmottak, som har hovedansvaret for brannsikkerheten.

Foto: DSB

I et brev til kommunbener innskjerper direktoratet at eierne av byggene har ansvar for å oppfylle kravene til brannsikkerhet.

Informasjon på eget språk

På tre dager ble det gjort klart til mottak av 178 asylsøkere i Haugesund og Kopervik. Medeier Lars Sigvart Hop i leilighetshotellet Parken Terrasse i Kopervik forteller at i tillegg til at slokkeutstyr og rømningsveier er på plass, blir asylsøkerne informert.

– De blir orientert om rømningsveier og alarmsystemet, og får et tisiders dokument på sitt eget språk med bilder av hva vi skal og ikke skal gjøre. Dessuten skal vi ha månedlige brannøvelser.

Lars Sigvart Hop

Medeier Lars Sigvart Hop mener brannsikkerheten er god i leilighetshotellet Parken terrasse i Kopervik.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Ingen snarveier til sikkerhet

I høyt tempo blir det etablert akuttmottak over hele landet. En lang rekke ulike bygg er aktuelle, brakkerigger, idrettshaller, nedlagte sykehjem, og leirsteder.

– Nå skjer dette i så stort tempo at det er viktig å presisere at det ikke finnes snarveier i lovverket. De lovmessige kravene skal være oppfylt, sier Anne Rygh Pedersen i DSB.

– Det går litt fort i svingene, men jeg er ikke bekymra – ennå, sier Frode Strøm, avdelingsleder i brannforebyggende avdeling i Rogaland Brann og Redning.

Frode Strøm

– Brannsikkerhet er alfa og omega i dette arbeidet, sier Frode Strøm i Rogaland Brann og Redning

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Han føler dialogen med kommuner og mottaksdrivere er god, men minner om at brannvesenet må komme tidlig inn med rådgivning og befaringer.

Kan måtte søke bruksendring

Minstekravet er at slokking, varsling og rømming må være på plass.

– Hvis de skal innkvartere asylsøkere i et veldig kort tidsrom, bare noen få dager, søker de brannvesenet om å få bruke det bygget til overnatting. Men skal dette brukes over en lengre periode som et asylmottak, må de søke om midlertidig bruksendring til brann- og bygningsetaten i den kommunen, sier Strøm.

– Asylmottak ekstra utsatt

Bakteppet for advarslene fra direktorat og brannvesen er ved siden av tempoet og variasjonen av nye asylmottak, at statistikken viser ekstra stor risiko for brann i asylmottak. I tillegg kommer frykten for påsatte branner, som i Sverige.

– Både 110-sentralen og beredskapen vår er avhengige av at vi vet hvor disse adressene er og hvor mange som bor der. Det avgjør hvor mange biler og folk som skal ut, om det er et vanlig bygg med fire mennesker, eller om det er blitt et desentralisert mottak med 20 til 25 asylsøkere, sier Frode Strøm.