Dommeren sendte innside-tiltale i retur

Acta-saken er sendt tilbake til påtalemyndigheten fordi aktor ikke har lagt fram bevis.

Fred Ingebrigtsen

Politiet mener Acta-grunder Fred Ingebrigtsen er hovedmann og at det er handlet Acta-aksjer for over 100 millioner kroner på ulovlig vis. Nå har dommeren sendt tiltalen i retur til påtalemyndigheten fordi det ikke er levert bevisoppgave.

Foto: Marie von Krogh / SCANPIX

Tingrettsdommeren i Norges største innsidesak, Acta-saken, returnerer tiltalen fordi statsadvokaten ikke har lagt fram bevis i saken.

– Saken er returnert statsadvokaten fordi bevisoppgaven ikke foreligger, skriver tingrettsdommer Richard Saue i Stavanger tingrett i et brev til de involverte.

Les også: Ber om at tiltalen mot Ingebrigtsen trekkes

Les også: Statsadvokat trakk seg fra innside-saken

Ifølge Dagens Næringsliv viser Saue til at bevisoppgaven ikke antas å kunne foreligge innen en tidshorisont som i rimelig utstrekning ivaretar de hensyn som ligger i kravene i straffeprosessloven.

– Ufullstendig arbeid

Like etter at tiltalen mot sju personer ble tatt ut 16. juni ba Saue om at førstestatsadvokat Harald L. Grønlien leverte inn bevis for retten senest 20. juli. Det ble ikke gjort.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien mener at Stavanger Tingrett har satt påtalemyndigheten i en umulig situasjon med å gi en urealistisk frist for levering av bevisoppgave.

Foto: NRK

Fem dager før fristen gikk ut ba i stedet Grønlien om to måneders utsettelse av bevisfristen, noe forsvarerne betegnet som respektløs og uhørt. Grønlien dro på ferie framfor å levere bevisoppgaven innen tidsfristen 20. juli.

Les også: – Tiltalen mot Ingebrigtsen er veldig alvorleg

Les også: Ingebrigtsen tiltales for innsidehandel

Advokat Bjørn Stordrange, som representerer den hovedtiltalte Fred Ingebrigtsen, mente tiltalen stred mot straffeprosessloven ettersom bevis ikke ble sendt til retten idet tiltalen ble tatt ut. Protestene førte til full retrett.

– Dette er i realiteten en avvisning av et ufullstendig arbeid, sier Stordrange til avisen.

– Umulig situasjon

Førstestatsadvokat Grønlien er på sin side fullstendig uenig i tingrettens beslutning. Han understreker at arbeidet med bevisdokumentene er svært omfattende og tidkrevende og mener retten kunne gitt dem utsettelse.

Les også: - Jeg deler ikke den oppfatningen at siktelsen blir henlagt

Les også: Dropper mafiasiktelse i innsidesaken

– Vi var satt i en umulig situasjon når det foreligger frist 20. juli, og man hadde ferie til 2. august. Påtalemyndigheten hadde en urealistisk frist å forholde seg til. Det lar seg ganske enkelt ikke gjøre, sier Grønlien.

Acta-saken er blitt omtalt som norgeshistoriens største innsidesak. Politiet mener Acta-grunder Fred Ingebrigtsen er hovedmann og at det er handlet Acta-aksjer for over 100 millioner kroner på ulovlig vis.