– Mitt livs hardeste og vanskeligste kamp

En kampklar Fred A. Ingebrigtsen møter i dag i Gulating lagmannsrett for å forsøke å renvaske seg fra alle anklager om ulovlig innsidehandel og markedsmanipulasjon.

Fred A Ingebrigtsen

Fred A. Ingebrigtsen på vei til rettssalen for ankesaken.

Foto: Erik Waage / NRK

Ingebrigtsen ble i 2012 dømt til ni års fengsel. Dommen fra Stavanger tingrett baserte seg på at Ingebrigtsen og hans medtiltalte sto bak planmessig økonomisk kriminalitet, gjennom omfattende aksjehandel og markedsmanipulasjon basert på ulovlig innsideinformasjon.

Tingretten mente at Ingebrigtsen og de øvrige tiltalte omsatte Acta-aksjer for over tre milliarder kroner gjennom et nett av stråmenn.

Fred A. Ingebrigtsen

Fred A. Ingebrigtsen er kampklar foran ankesaken i lagmannsretten. Han ble i tingretten dømt til ni års fengsel.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Dette er mitt livs hardeste og vanskeligste kamp, mot en påtalemakt som skriftlig har gitt uttrykk for å se det som en katastrofe hvis vi ikke blir dømt. Likevel har jeg fortsatt tillit til at sannheten vil seire til slutt.

Det skriver Ingebrigtsen selv på sin Facebook-side før den åtte måneder lange ankebehandlingen tar til. Ingebrigtsen vil selv ikke kommentere saken før retten er satt, men har gitt tillatelse til NRK å bruke de tankene han selv gjør seg om saken på Facebook.

Nye bevis

Vi har flere sterke nye bevis, vi har denne gang egne sakkyndige vitner, motiverte og dyktige advokater, og ikke minst et dommerpanel med kompetanse innen økonomi, skriver Ingebrigtsen og fortsetter:

– Den kompetansen fantes dessverre ikke på dommerbordet i tingretten. De første dagene, når aktoratet fritt får redegjøre for enkeltstående «bevis» som er tatt ut av sin rette sammenheng, kommer til å bli de verste, skriver Ingebrigtsen.

Bekymret

Flere av de tiltalte i den store innsidesaken har uttrykt bekymring før ankebehandlingen tar til i Gulating lagmannsrett i dag. Årsaken er at den åtte måneder lange rettsaken er fulldigitalisert. Tonnevis av dokumenter er lagt på filer og knapt et papir vil bli lagt frem for retten. Tiltalte frykter for egen rettsikkerhet.
Det er ubegrunnet, mener både forsvarere og påtalemyndighet.

Toril Dale, Fred A. Ingebrigtsen og Bjørn Stordrange

Ingebrigtsen under behandlingen av innsidesaken i tingretten omkranset av forsvarerne Toril Dale og Bjørn Stordrange.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Papirløst

Da tingretten behandlet saken var de omgjorte rettslokalene i Handelens hus i Stavanger dekket med hyllemeter etter hyllemeter med ringpermer. Når rettsaken starter i dag vil Gulating for første gang behandle en så omfattende sak uten et eneste papir.

Ragnvald Bjerke fra justisdepartementet brukte i går dagen på å kurse både retten og de tiltalte i hvordan de skal finne frem i den omfattende bevisoppgaven og dokumentmengden som er lagret i datafiler.
Alle dokumenter vil bli vist på skjerm. Gulating lagmannsrett satte i går av en hel dag til å teste systemet før retten settes i dag.

Ikke noe å frykte

Forsvarer for Fred Ingebrigtsen, Bjørn Stordrange, mener de tiltalte ikke har noe å frykte som følge av at ankesaken blir papirløs. Han tror også at ankesaken vil få en annen karakter og forløp enn i tingretten.

– Først og fremst vil behandlingen bli mye mer spisset. Nå vet vi hvordan påtalemyndigheten tenker og argumenterer. Det kom mer overraskende underveis på oss i tingretten. Vi har forberedt oss med flere vitner og ikke minst mer sakkyndig bistand, sier Stordrange.