NRK Meny
Normal

Forlik med misjonærbarn i overgrepssak

Det tidligere misjonærbarnet, som mener Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Norsk Luthersk Misjonssamband står ansvarlig for overgrep hun ble utsatt for i barndommen, har inngått forlik med partene.

Advokat Christian Lundin, Arnfinn Løyning i Frikirken og Øyvind Aasland i Misjonssambandet

Fra rettssaken i Stavanger tingrett i september i fjor. Advokat, Christian Lundin, for de saksøkte misjonsorganisasjonene. I bakgrunnen er Arnfinn Løyning fra Frikirken og Øyvind Aasland fra NLM.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Kvinnen var misjonærbarn på 80-tallet, og bodde på internat eid av fire misjonsorganisasjoner. Hun har holdt to av organisasjonene som drev skolen ansvarlig for overgrep under oppholdet.

I en dom fra Stavanger tingrett, som ble kunngjort 10. oktober 2013, ble organisasjonene frikjent på alle punkt. Kvinnen anket denne dommen.

Behandling av saken i lagmannsretten var berammet til november 2014, men nå blir anken trukket.

Organisasjonene er svært glade for at denne saken nå avsluttes, skriver de i en pressemelding.

– Dette har vært en vond sak for alle involverte. Det er svært beklagelig at et misjonærbarn ble utsatt for overgrep på en av våre internatskoler. Samtidig har vi avvist at vi som organisasjoner har hatt et juridisk erstatningsansvar. Vi ønsket aldri noen rettssak. Derfor er vi tilfreds med at det ikke blir en videre behandling i rettsapparatet, heter det i meldingen.

Forliket innebærer at de to organisasjonene dekker kvinnens saksomkostninger mot at anken trekkes.

I avtalen som nå er inngått fastholder organisasjonene at det fortsatt ikke erkjennes noe erstatningsansvar og at dommen fra Stavanger tingrett dermed er riktig.