Hopp til innhold

Innfører lokal skatt for å dempe vindkraftkonfliktene

Regjeringen foreslår at vindkraftanleggene skal betale en avgift til vertskommunene for hver kilowatt de produserer. Ordføreren i Sokndal tror det kan bety flere millioner kroner ekstra i kommunekassen.

Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner i Rogaland.

Tellenes vindpark kan gi større inntekter til vertskommunene Sokndal og Lund, dersom det blir innført en produksjonsavgift.

Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Sokndal kommune i Rogaland er sammen med nabokommunen Lund, vertskommune for Tellenes vindpark. Det er et av de største vindkraftverkene i Norge med 50 turbiner og en årlig produksjon på 550 GWh.

Selskapet har utenlandske eiere, og strømmen er kjøpt av Google. I dag får kommunen inntekter gjennom eiendomsskatten som vindparken må betale, men nå kan det bli mer.

Jonas Andersen Sayed

Jonas Andersen Sayed er ordfører i Sokndal.

Foto: Ole Andreas Bø

– Jeg er veldig glad for at regjeringen sier at produksjonsavgiften som de nå foreslår, skal gå tilbake til kommunene. Det tror jeg vil dempe konfliktnivået i vindkraftsaker, sier Andersen Sayed.

Vil ha en moderat avgift

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at alle vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift på hver kilowatt-time (kWh) de produserer.

– Vi foreslår en moderat avgift som skal sørge for at noe av verdiskapningen blir igjen lokalt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Hva er moderat?

– Det må vi komme tilbake til. Nå skal forslaget ut på høring. Vi tar sikte på innføring 1. januar 2022.

Olje- og energiminister Tina Bru i Tellenes vindpark i Sokndal og Lund.

Olje- og energiminister Tina Bru ved Tellenes vindpark i Rogaland.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kan gi millioninntekter til vertskommunene

Vannkraftanleggene betaler allerede en naturressursavgift til kommuner og fylkeskommuner på 1,3 øre per produsert kilowatt-time. Dersom vindkraftprodusentene må betale det samme, kan vindkraftkommunene ende opp med å få 220 millioner kroner mer i inntekter enn det de har i dag.

Ordføreren i Sokndal har regnet ut at de med en slik sats vil få nesten 4 millioner kroner ekstra i inntekter fra vindkraftproduksjonen i kommunen.

– Det betyr mye for en liten kommune som Sokndal, sier Andersen Sayed.

Håper det vil dempe konfliktnivået

Ifølge ordføreren har Landssammenslutningen for vindkraftkommuner lenge vært opptatt av at vertskommunene skal sitte igjen med mer fra vindkrafteierne.

– Vi har hatt en opplevelse av at verdiskapningen har gått til utenlandske aktører i motsetning til slik det er rigget med vannkraften. Jeg tror at dette også kan stimulere flere kommuner til å stille sin natur til disposisjon til nye vindkraftverk.

Olje- og energiministeren håper også det kan bidra til å dempe konfliktnivået i vindkraftsaker.

– Jeg tror ikke penger til kommunene vil løse alt, men jeg tror det er viktig for å vise at det skal lønne seg for en kommune å avsette sitt areal. Når naturen blir brukt, så skal vertskommunen ha noe igjen for det. Men jeg tror vi skal være forsiktige med å si at dette løser alle problemer for vindkraft, sier Bru.

– På rett vei

I Tysvær kommune har det vært store protester mot de to vindkraftanleggene som er i ferd med å bli bygd. Ordføreren i kommunen, Sigmund Lier (Ap), er blant dem som har vært imot, men en produksjonsavgift vil han gjerne ha.

Sigmund Lier, Arbeiderpartiet i Tysvær

Sigmund Lier er ordfører i Tysvær for Arbeiderpartiet.

– Da kan vi i hvert fall si til våre innbyggere at det kommer en avgift for alle disse ulempene som disse anleggene gir. Det er en vei i rett retning.

Han mener det er viktig at avgiften blir lagt på et akseptabelt nivå, og det bør helst være over 1,3 øre.

Men tror du det vil gjøre innbyggere i din kommune mindre skeptiske til vindkraftanleggene?

– Nei, det tror jeg ikke. Kommunestyret i Tysvær har vært tydelige på at vi ikke ønsker vindkraft på land, men nå kommer de, sier Lier.