NRK Meny
Normal

Privatbiler i kollektivfeltet

Fylkespolitikere slipper privatbiler inn i kollektivfeltene.

Bilkø
Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Video nsps_upload_2010_2_16_18_30_34_1957.jpg

Snart kan du kjøre privatbil til jobb i kollektivfeltet. Flertallet i fylkestinget gikk tirsdag ettermiddag inn for en ny forsøksordning.

Forutsetningen er at du har med deg minst to passasjer på veien. Målet er å redusere køene i Stavanger-trafikken morgen og ettermiddag.

Bedre utnyttelse

-Vi ønsker å få en bedre og hensiktsmessig utnyttelse av veien. Ofte står kollektivfeltet tomt, mens køene ellers vokser. Folk vil komme seg raskere frem med en bedre fordeling, seier Einar Endresen frå Frp.

Mindre forurensing

Både Bergen og Oslo har allerede innført en tilsvarende ordning for å redusere forurensing og begrense trafikken inn til sentrum. I Stavanger innføres ordningen for å få en bedre utnyttelse av veien å redusere køene.

-Stavanger er ikke bygd som Bergen. Vi ønsker en mer hensiktsmessig trafikkutvikling samt at vi vil få mindre forurensning for de som bor langs veien, sier Endresen.

Motbør

Prøveordningen møter imidlertid politisk motbør

-Med å åpne kollektivfeltene for privatbilkjøring slik FrP ser ut til å få Høyre og KrF i fylkestinget med på i dag, kan resultatet bli enda dårligere fremkommelighet for bussen, sier bystyremedlem og nestleder kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen.

Han mener forslaget vil være svært dårlig for de bussreisende og bidra til å gjøre kollektiivtransporten enda mindre attraktiv.

For lavt

-Vi har allerde en altfor lav andel bussreisende på Nord-Jæren. Fokuset i transportpolitikken bør derfor heller være hvordan vi bedrer forholdene for bussen. Svaret er ikke å fylle opp de få kollektivfeltene vi har med privatbiler. En lavere andel bussreisende vil også bryte med målene i den overordnede transportpolitikken, det vil svekke mulighetene for økte stalige bidrag til samferdselssektoren i Rogaland, sier Solum-Larsen.

Bilistene slipper unna

Fylkestinget ville ikke innføre parkeringsavgift ved alle kjøpesentre, heller ikke veiprising (rushtidsavgift), eller trafikkbetaling for å støtte driften av kollektivtrafikken, ble tatt inn i energi og klimaplanen for Rogaland.