Innbrot i Sola

Eit bustadhus i Sola har hatt besøk av innbrotstjuvar. Politiet fekk melding om innbrotet i natt og rykka ut. Ingen er førebels mistenkte i saka.