Innbrot i bustad på Vigrestad

Politiet har fått melding om innbrot i ein bustad på Vigrestad i Hå. Innbrotet har skjedd i løpet av det siste døgnet. Det er stole elektronisk utstyr.