Innbrakt til arrest

To 23 år gamle menn ble innbrakt til arresten i Haugesund etter utagerende adferd. Mennene nektet å etterkomme pålegg, og politiet opprettet sak.