Ingen vil ha følge over Jærhavet

Så langt i sommer har eskortefartøyene i Rogaland ikke vært ute en eneste gang.

RS Ryfylke
Foto: Redningsselskapet

Strekningene mellom Hidra, Egersund og Tananger - og mellom Haugesund, Sletta og Langevåg kan være vanskelige å forsere med småbåter i dårlig vær. Men, så godt som ingen benytter seg av redningsskøytene som tilbyr eskorte over disse utsatte havstrekningene.

Tre påmeldte for å gå

- Vi har ikke hatt tilstrekkelig med påmeldte til å kjøre eskorten i år. For tre år siden måtte vi ha fem påmeldte, men vi har senket kravene til minst tre påmeldinger for å gå ut, sierassisterende kommunikasjonssjef Ernst Larsen i Redningstjenesten.

Han synes det er synd at det ikke er flere som benytter seg av denne tjenesten.

På tross av at ingen benytter seg av selskaptes eskortetjenester mener Larsen at tilbudet fortsatt bør stå ved lag for sine medlemmer.

- Dette er en tjeneste vi har hatt i 20-25 år og det blir kontinuerlig vurdert hvor vi bør ha eskortetilbudet og hvor vi eventuelt ikke trenger det lenger. Men det koster ikke noe å ha tilbudet stående så lenge rednignsskøytene er der, sier Larsen.

Bedre utstyr i båtene

Ernst Larsen i Redningsselskapet tror folk har fått bedre utstyr i båtene sine, og derfor er tryggere til havs enn tidligere.

Men båteier Bernt Bjørsvik velger heller å ligge til kai enn å bli eskortert.

- Vi ligger heller en dag og to ekstra i havn enn å utfordre været, sier han.