Ingen personskade

Ingen personer skal være skadet i trafikkulykken i Kleppevardtunnelen. Trafikken flyter greit forbi ulykkesstedet.