NRK Meny
Normal

Elevene må fortsatt gå langs veien

Kolumbus kan ikke love ny bussrute for elevene som går på Ølen videregående skole. Dette til tross for at en fersk rapport fra Statens vegvesen viser at skolevegen kan være farlig.

Skolevei i Ølen

Elevene må gå 500 meter langs veien når de går av skolebussen i Ølen.

Foto: NRK

– Jeg tenker på sikkerheten. Det er ikke gangfelt, og veien er dårlig opplyst. Dermed kan det skje ulykker.

Det sa elev ved Ølen videregående skole, Kristine Bastlien da hun og de andre elevene protesterte mot Kolumbus i mars. Elevene som kommer fra Hordaland blir kjørt til døren, mens elevene fra Rogaland blir sluppet av i sentrum.

Kristine Bastlien

Kristine Bastlien sier veien mangler gangfelt og at den er dårlig opplyst.

Foto: NRK

Fersk rapport

Nå viser en fersk rapport fra Statens vegvesen at skoleveien kan være farlig. Derfor må det settes i gang tiltak, sier leder for trafikksikkerhet ved Statens vegvesen, Leiv-Harald Hanesand.

– Det som vi ønsker nå, er å se litt på fartsnivået på veien. I dag er det jo stort sett lokal trafikk, og alle risikokompenserer for trafikken på morgenen når skolene begynner, sier han.

Hanesand presiserer at også elevene selv er med på å gjøre veien farlig, fordi de krysser veien på skrå. Han mener det beste hadde vært om bussen kjørte opp til skolen.

– Det ønskelige er jo at de kan kjøre fram, men da må det og være lagt til rette for at de skal kunne snu bussen på en hensiktsmessig måte. Det er vel litt verre i dag, sier Hanesand.

Odd Aksland

Kolumbus vil samarbeide både med skolen, kommunen og Statens vegvesen, sier Kolumbus-direktør Odd Aksland.

Foto: NRK

Vil samarbeide med skolen

Kolumbus har fått rapporten, men kan ikke love at de gjør om på bussrutene. Det sier Kolumbus-direktør Odd Aksland.

– Det er jo ikke så mange direkte skoleruter. De fleste bussene er åpne for alle. Da har vi en terminal på kaien i Ølen. Men, jeg har sagt tidligere og, at dersom det blir trafikkfarlige situasjoner, og at det er nye ting som kommer opp, så må vi overveie det, sier han.

De vil uansett samarbeide, både med skolen, kommunen og Statens vegvesen.

Det er mange ting i denne rapporten som vi vil diskutere med kommunen og Statens vegvesen for å sikre både videregående skole og ikke minst grunnskolen, sier Aksland.